Belgische Krijgsmacht

Persmededeling 269 van 16 september 1999:

De nieuwe Belgen

Eén jaar na de studie van het Centrum voor Gelijke Kansen naar mogelijke haarden van racisme bij de militairen tijdens hun inzet in buitenlandse opdrachten, brengt Televox dit thema op de buis. Terwijl Belgische soldaten etnische zuiveringen helpen bedwingen in de Balkan, zoekt de militaire televisie de "Nieuwe Belgen" in eigen rangen op. Zij vertellen over hun beroep, de houding van hun werkmakkers, hun ervaringen met al dan niet racistisch gedrag, carrièremogelijkheden en hun integratie in de groep.

De nationale feestdag met het défilé van 21 juli 1999 staat symbool voor "nationale identiteit en Belg zijn" en loopt als rode draad door het programma. In de marge van dat défilé vroeg Televox andere Belgen om hun mening i.v.m; migranten en het leger. Professor Johan LEMAN Directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen vindt dat de keuze van migranten of allochtonen voor een Belgische instelling nog gedragen is door een stuk overtuiging en patriottisme die je bij anderen niet meer vindt.De redactie van Televox ziet de stelling dat de Krijgsmacht een weerspiegeling is van onze maatschappij en dat ze niet meer racistisch is dan de andere burgers bevestigd.

Een eenduidig antwoord op de vraag of het leger een goed milieu is voor integratie van deze geadopteerde, genaturaliseerde of andere Belgen van diverse afkomst zal je nooit krijgen. Wel zijn er in de Krijgsmacht heel wat Belgen van vreemde origine en voelen ze er zich blijkbaar goed. Want Belg net zoals militair zijn, is voor alles een ingesteldheid.

De nieuwe Belgen in de Krijgsmacht op 18 september om 12 00 Hr op TV 1 en voor het laatavondjournaal op Canvas

Deel: ' Nieuwe Belgen in de krijgsmacht op Canvas '
Lees ook