Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-058
DATUM: 27 april 1999

Nieuwe belijning Houtribdijk

De provincie zal begin mei 1999 nieuwe asstrepen aanbrengen over de weg op de Houtribdijk. Over de gehele lengte van deze weg komt een dubbele streep met een tussenruimte van 30 centimeter. De provincie verwacht dat er door deze nieuwe belijning minder wordt ingehaald waardoor de verkeersveiligheid verbetert. Op de 11 kilometer waar onvoldoende inhaalzicht is wordt een doorgetrokken streep aangebracht en op de resterende 14 kilometer een onderbroken streep. Automobilisten worden gewaarschuwd voor het inhaal-verbod door middel van verdrijvingspijlen. Deze verdrijvingspijlen worden in Nederland nog niet veel toegepast. De afgelopen jaren zijn op diverse delen van de weg reeds inhaalverboden ingesteld. De provincie wil nu het inhaalverbod uitbreiden van 8 naar 11 kilometer. De provincie kiest voor deze belijning om het aantal verkeersongevallen op deze weg te verminderen.

Op de Houtribdijk vinden (te) veel ernstige ongevallen plaats. De rijsnelheden liggen erg hoog en er wordt ingehaald op plaatsen waar onvoldoende zicht is. De frontale aanrijdingen die gebeuren zijn vaak ernstig. Het inhaalzicht is op een aantal plaatsen onvoldoende. In de bochten in de weg neemt de vangrail het zicht op naderende auto's weg. Met name de koplampen van een personenauto vallen weg achter de aanwezige vangrail. Automobilisten denken te kunnen inhalen en worden plotseling geconfronteerd met een naderende auto. De provincie voert momenteel diverse werkzaamheden uit aan de weg op de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen.

Eén van de werkzaamheden betreft het over 7 van de 25 km van de weg aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Op deze nieuwe verharding moeten opnieuw asstrepen worden aangebracht.

Deel: ' Nieuwe belijning Houtribdijk Flevoland '
Lees ook