Rabobank Nederland


14 januari 1999 Laatste wijziging om 16:52

Nieuwe benoeming directie Rabobank International

Rabobank Nederland, 14/1/1999

Dr. Bill Cuthbert (39) is met ingang van 18 januari 1999 benoemd tot lid van de directie van Rabobank International, de corporate en investment bank van de Rabobankorganisatie. Hij vervult de vacature die was ontstaan na het vertrek van Alexander von Ungern-Sternberg uit de directie. Hij zal zowel in Utrecht als in Londen werkzaam zijn. Als hoofd Global Financial Markets krijgt de heer Cuthbert de verantwoordelijkheid voor alle investment banking-activiteiten van Rabobank International betreffende geldmarkt- en valutaproducten, vastrentende waarden en hun derivaten, alsmede aandelenderivaten. De overige aandelenactiviteiten op de professionele markten rapporteren afzonderlijk aan de directie van Rabobank International.

De heer Cuthbert trad in september 1997 in dienst bij Rabobank International als global productmanager Short Term Interest Rate Products. Daarvoor was hij bij Deutsche Morgan Grenfell (1990 - 1997) werkzaam op het gebied van Capital Markets, Fixed Income Trading, Repo and Proprietary Trading and Global Money Markets.

Geïntegreerd model
Als universele aanbieder van Allfinanzdiensten en -producten richt de Rabobankorganisatie de uitbreiding van haar investment banking-activiteiten primair op het voldoen aan de behoefte van haar klanten aan investment banking-producten. Dientengevolge heeft zij van meet af gekozen voor een benadering waarbij haar investment banking-activiteiten een integraal onderdeel vormen van het totale dienstverleningspakket en niet voor het opzetten van een aparte investment bank die voor eigen rekening en risico in de financiële markten opereert. Als internationale nichespeler richt Rabobank International zich wereldwijd primair op bedrijven en instellingen in de food & agribusiness en de gezondheidssector (inclusief de pharmaceutische industrie), alsmede op eersteklas financiële instituten (IB-ers, banken, etc.). In Nederland richt zij zich behalve op deze niches tevens op de bediening van het grote internationale Nederlandse bedrijfsleven.

Verdieping contact met klanten
Rabobank International zal voortgaan met te investeren in de versterking van haar investment banking-activiteiten ten behoeve van haar focusklanten. Na een periode van snelle expansie, zowel in termen van mensen, kennis en volumina, en inkomsten boven budget in 1998 ondanks een moeilijke marktomgeving, streeft zij daarbij naar een beheerste groei. De focus zal in dit verband de komende tijd primair worden gericht op een verdere verdieping van het contact met klanten.

Deel: ' Nieuwe benoeming directie Rabobank International '
Lees ook