expostbus51


OPOR OPLEIDINGEN BV

Bouwen Aan Structurele Scholing

Nieuwe beroepskwalificaties in afval- en reinigingsbranche

Het streven naar klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening in de afval- en reinigingsbranche vraagt om de voortdurende bijscholing van personeel. Het voldoende kwalificeren van medewerkers voor nieuwe of gewijzigde taken is de belangrijkste doelstelling van de nieuwe beroepskwalificaties, die OPOR presenteert tijdens de thema-morgen op dinsdag 20 april 1999. Onder de titel 'bouwen aan structurele scholing', werpen diverse sprekers hun licht op de laatste ontwikkelingen hier op. De bijeenkomst wordt gehouden in congrescentrum Papendal, te Arnhem.

Aanleiding voor de nieuwe beroepkwalificaties zijn de snelle ontwikkelingen in de branche. Reorganisaties, fusies, privatisering en P90- normen volgen elkaar in snel tempo. Wie 'bij wil blijven' zal in staat moeten zijn zich voortdurend aan te passen aan de veranderingen van de tijd. Niet alleen het inzamelen en verwerken van afval is steeds complexer geworden. Scheiden van stromen, hergebruik van producten of materialen, composteren en verbranden zijn toegevoegd aan het werkveld in de branche. Daarnaast veranderen veel overheidsbedrijven in marktgerichte organisaties. En dat vraagt om slagvaardig en fexibel werken. OPOR verzorgt niet alleen de opleidingen. Zij heeft bovendien contacten met diverse vertegenwoordigers uit de branche, waarmee de kwalificaties zijn opgesteld. Zodoende ontstaat een herkenbare relatie tussen opleiding en beroepspraktijk.

Programma

Diverse sprekers laten hun visie horen op het thema scholing. A.A.M. Huigens (Groene Delta) legt uit hoe via training organisatieveranderingen kunnen worden gerealiseerd. H. Molenberg (Milieudienst Groningen) gaat in op scholing als managementinstrument. De heer D. de Rooy (Innotech) toont aan dat met scholing kostenbesparend gedrag kan worden gerealiseerd bij de medewerkers. W. Kranenburg (gemeente Purmerend) gaan in op de effecten van scholing voor het functioneren van chauffeurs en beladers. Het programma begint om 10.00 uur met een plenair gedeelte. Vanaf
11.15 uur zullen bovengenoemde sprekers de diverse workshops inleiden.
Dinsdag 20 april 1999, Papendal Arnhem. Aanvang: 10.00 uur

EINDE BERICHT

Deel: ' Nieuwe beroepskwalificaties in afval- en reinigingsbranche '
Lees ook