Gemeente Den Haag


7 januari 1999

NIEUWE BESTEMMING VOOR VOLENDAMLAAN

Het terrein van de Haeghe Groep aan de Volendamlaan in Houtwijk krijgt een nieuwe bestemming. Er komt een combinatie van woningen, bedrijfsruimten en woon-werkwoningen. De huidige activiteiten van de Haeghe Groep worden verplaatst naar het Kerketuinengebied, waar het hoofdkantoor van de Haeghe Groep is gevestigd. Deze concentratie van activiteiten leidt tot aanzienlijke efficiency-verbeteringen. De gemeente Den Haag wil met de plannen de economie in het gebied stimuleren en de kwaliteit van de stedenbouw verhogen. De Volendamlaan is onderdeel van de Westland-as, waar volgens de gemeentelijke plannen 'Stadseconomie' en 'De Nieuwe Kaart van Den Haag' een combinatie moet komen van wonen en werken. Ook streeft de gemeente naar een intensiever ruimtegebruik langs deze as. De bedrijfsruimten zijn vooral bedoeld voor startende bedrijven en bedrijven uit de stadsvernieuwing.

Planbeschrijving
De gemeente zal de kavel aan de Volendamlaan in erfpacht uitgeven aan projectontwikkelaar Hopman Groep BV. Hopman heeft in samenwerking met atelier PRO een structuurplan opgesteld voor het gebied. Het plan levert ongeveer honderd arbeidsplaatsen op. Het plan bevat 110 woningen, 1870 m2 bedrijfsruimte, 2590 m2 woon-werkruimte en 248 parkeerplaatsen. De woningen varieren van woon-werkwoningen tot villa's, stadshuizen, flats en maisonnettes. Het gaat om koopwoningen in de vrije sector. Aan een zijde van de Volendamlaan komt een gebogen wand met vier bouwlagen, waarmee het statige en brede profiel van de Thorbeckelaan wordt voortgezet. Ook langs de Oude Haagweg is gekozen voor een gebogen wand, met twee bouwlagen en een dakopbouw. Waar de Volendamlaan en de Oude Haagweg elkaar kruisen is een blok van zes bouwlagen gepland. Hierachter komen grondgebonden woningen, gecombineerd met een parkeerdek en woningen met verhoogde tuinen.

Herhuisvesting Haeghe Groep
De concentratie van activiteiten van de Haeghe Groep is opgenomen in het beleidsplan "Kom(t) voor elkaar", dat in oktober 1998 door de gemeenteraad is goedgekeurd. Voor de gebruikers van het pand aan de Volendamlaan moet nu vervangende huisvesting worden gezocht. Haeghemont en TOP kunnen in de bestaande huisvesting van de Haeghe groep terecht. Een andere gebruiker van de Volendamlaan is de Potterie. Gisteren is echter bekend geworden dat de activiteiten van de Potterie worden beëindigd. Voor de negentig medewerkers van de Potterie wordt een functie gevonden bij een van de andere bedrijven van de Haeghe Groep.

Kosten
De verplaatsing van de activiteiten aan de Volendamlaan kost 8,27 miljoen gulden en levert netto 7,2 miljoen op. Het nadelig saldo wordt gecompen- seerd uit de rijkssubsidie STiREA ( 500.000,-), waarbij de gemeente Den Haag eenzelfde bedrag bijlegt vanuit de middelen voor het economisch structuur- beleid. De overige 70.000,- worden bespaard door de efficiencywinst die de concentratie van activiteiten oplevert.

Deel: ' Nieuwe bestemming Volendamlaan Den Haag '
Lees ook