Internatio-Müller N.V.

Rotterdam, 22 september 1999

Ir. H.C. Scheffer volgt Drs. P.J. Groenenboom op als bestuursvoorzitter

De Raad van Commissarissen van Internatio-Müller N.V. is voornemens per 1 januari 2000 als opvolger van de heer Drs. P.J. Groenenboom, die wegens pensionering aftreedt, de heer Ir. H.C. Scheffer te benoemen als voorzitter van de Raad van Bestuur van Internatio-Müller N.V., en per dezelfde datum de heer Groenenboom te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van Internatio-Müller N.V.

De heer Groenenboom (63 jaar) trad als voorzitter op 1 januari 1993 toe tot de Raad van Bestuur van Internatio-Müller N.V. Onder zijn leiding vond een consolidatie van de activiteiten plaats tot de huidige Divisies Handel en Techniek, en stegen omzet en resultaat aanzienlijk. De Raad van Commissarissen is de heer Groenenboom zeer erkentelijk voor zijn grote inzet en loyaliteit gedurende de afgelopen periode.

De heer Scheffer (51 jaar) is thans lid van de Raad van Bestuur van DSM N.V. en was voorheen voorzitter van de Raad van Bestuur van Gist-Brocades N.V. De Raad van Commissarissen is verheugd dat de heer Scheffer zich beschikbaar heeft gesteld voor deze benoeming.

De Centrale Ondernemings Raad van Internatio-Müller N.V. heeft positief geadviseerd omtrent de benoeming van de heer Scheffer als voorzitter van de Raad van Bestuur en heeft voorts bericht de benoeming van de heer Groenenboom als lid van de Raad van Commissarissen te ondersteunen. Omtrent deze benoemingen zal binnenkort in de landelijke dagbladen een oproepingsadvertentie verschijnen voor een in december te houden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Deel: ' Nieuwe bestuursvoorzitter Internatio-Müller '
Lees ook