Gemeente Borsele


Bijstandsnormen en IOAW en IOAZ-normen per 1 januari 1999

Algemene Bijstandswet

Iedereen die onvoldoende middelen heeft om in z’n noodzakelijke bestaanskosten te voorzien èn rechtmatig in Nederland verblijft heeft recht op een minimuminkomen op basis van de Algemene Bijstandswet (ABW). De ABW werkt aanvullend. Dit betekent dat als iemand bijvoorbeeld alimentatie, een andere uitkering of inkomsten uit arbeid krijgt, dit wordt aangevuld tot de bijstandsnorm die voor hem of haar van toepassing is. Ook wordt rekening gehouden met vermogen boven een bepaald bedrag. Vrijgelaten wordt f 9.850,- voor alleenstaanden en f 19.700,- voor gehuwden / samenwonenden en alleenstaande ouders.

In de ABW zijn landelijke bijstandsnormen vastgesteld voor mensen van
21 tot 65 jaar en sinds 1 april 1998 ook voor mensen die 65 jaar of ouder zijn. Deze normen zijn netto bedragen die toegekend worden.

De wet maakt hierbij onderscheid tussen:

- Echtparen/ongehuwd samenwonenden;

- alleenstaande ouders;

- alleenstaanden.

Landelijke bijstandsnormen

De landelijke bijstandsnormen zijn per 1 januari 1999 (netto bedragen):

Per maand Vakantietoeslag Totaal

1. Echtpaar < 65 jr. f 1.999,22 f 109,66 f 2.108,88
2. Alleenstaande ouder f 1.399,46 f 76,76 f 1.476,22
3. Alleenstaande < 65 jr. f 999,61 f 54,83 f 1.054,44
4. Echtpaar > 65 jr. f 2.080,75 f 114,13 f 2.194,88
5. Alleenstaande > 65 jr. f 1.472,93 f 80,79 f 1.553,72
6. Schoolverlaters (thuisw.) f 345,43 f 18,95 f 364,38

Gemeentelijke toeslag

Daarnaast is een gemeentelijke toeslag mogelijk voor de onder punt 2 en 3 genoemde personen als de woonkosten niet met anderen gedeeld kunnen worden:

Per maand Vakantietoeslag Totaal

2. Alleenstaande ouder f 399,85 f 21,93 f 421,78
3. Alleenstaande < 65 jr. f 399,85 f 21,93 f 421,78

Als de woonkosten worden gedeeld met anderen kan de landelijke bijstandsnorm (het eerste schema) worden verlaagd. Dit is afhankelijk van het aantal inwonenden met inkomen en de verzorgingsbehoeftigheid van de medebewoner.

IOAW en IOAZ

Voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen geldt een aparte regeling. De IOAW en IOAZ geven een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal minimum aan deze groepen.

De IOAW en IOAZ-normen zijn vanaf 1 januari 1999 per maand (inclusief vakantiegeld):

Bruto (incl. vak. geld) Netto (excl. vak. geld) Voor gehuwden/samenw. f 2.501,84 f 1.996,40
Voor alleenstaande ouder f 2.312,36 f 1.794,02 Voor alleenstaanden f 1.945,85 f 1.388,73

Heeft u nog vragen over de bijstandsnormen of over de normen van de IOAW en IOAZ-uitkering dan kunt u terecht bij de administratie van de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente. Telefoon 0113-561730, toestel
312, 313 of 314.

_________________________________________________________________

Deel: ' Nieuwe Bijstands-, IOAW en IOAZ-normen in Borsele '
Lees ook