Carros

Nieuwe BMW 7-serie: het iDrive-concept onder de loep

(07 augustus 2001)

Met zijn consequent op de mens afgestemde concept detineert iDrive een nieuwe vorm van zowel actief rijden als van een totaal op de inzitten-den - en vooral op de bestuurder - afgestemde ergonomie. De tegen-woordig al meer dan 700 mogelijke bedieningsfuncties in een auto zou-den bij een conventioneel interieurconcept leiden tot een onoverzichtelijke hoeveelheid schakelaars en bedieningselementen. BMW heeft der-halve alle elementen van de mens-machine-interface - de bedienings- en informatiekanalen tussen bestuurder en auto - volledig nieuw geanaly-seerd. Daarmee zet BMW opnieuw een maatstaf op ergonomisch gebied.

Het resultaat: al naar gelang het belang voor het rijden en het kwantita-tieve gebruik zijn de functies in drie niveaus onderverdeeld. De primaire functies, die het belangrijkste zijn voor het rijden en de veiligheid, bevinden zich rondom het stuur, onder direct handbereik van de bestuurder. In een tweede niveau bevinden zich vaak gebruikte basisfuncties, die meestal snel bereikbaar moeten zijn. Deze zijn als conventionele schake-laars en draaiknoppen in dashboard en middenconsole geïntegreerd. Voorbeelden zijn de lichtschakelaars of basis-comfortfuncties als volumeregeling en temperatuurinstelling van de automatische airconditioning.

De grootste toename van het aantal bedieningselementen in een moder-ne auto betreft extra comfort-, communicatie- en assistentiefuncties. Hun instellingen worden tijdens het rijden echter zelden veranderd. De door deze systemen aangeboden informatie moet echter wel te allen tijde snel toegankelijk zijn. Deze eisen worden optimaal vervuld met het Control Center. Hierin zijn al deze functies logisch en ergonomisch optimaal gerangschikt, en intuïtief--gemakkelijk te gebruiken. Op het in het primaire gezichtsveld van de bestuurder geplaatste Control Display is alle gewenste informatie at te lezen. Daarbij leidt een blik op het display de aandacht van de bestuurder nauwelijks at van het verkeer. Dat komt omdat het zich, in tegenstel-ling tot andere concepten, direct naast het instrumentenpaneel (infodis-play) bevindt. De bestuurder kan dus bekende 'zichtlijnen' aanhouden. Het bedieningselement op de tunnelconsole, de Controller, maakt met zn unieke concept een eenvoudige en intuïtieve bediening mogelijk van ontelbare bestaande en toekomstige functies, alsmede informatie- en
communicatiemogelijkheden.

De bestuurder ervaart de aangename voordelen van iDrive reeds voor het starten van de motor. In plaats van een conventionele, mechanische contactsleutel steekt hij de gladde, elektronische ID-kaart tot de aanslag in de contactschakelaar op het dashboard. Na de ID-herkenning wordt het contact vrijgegeven en worden eventueel individueel geprogrammeerde instellingen geactiveerd. De ID-kaart bevat daarnaast de radiografische afstandsbediening van de centrale portier-vergrendeling, de transponderfunctie van de elektronische wegrijbeveili-ging (EWS), een automatisch opladende batterij, en een uitneembare 'noodsleutel'. Naar wens is er tevens de 'comforttoegang', die volledig automatisch, zonder tussenkomst van de bestuurder werkt. De motor wordt gestart (en uitgezet) met de start-/stopknop direct naast de con-tactschakelaar.

Het gebied rondom het stuurwiel is bestemd voor de primaire functies. In en om het stuurwiel vindt de bestuurder alle voor het rijden relevante bedieningsorganen. Aan de stuurkolom zitten vier hendels voor richtingaanwijzers, ruitenwissers, automatische snelheidsregeling en automati-sche transmissie. Met de keuzehendel worden de 'P'-, 'R'-, 'N'- en 'D'--functies door aantippen gekozen. Een corresponderend display, tussen snelheidsmeter en toerenteller, toont de gekozen stand. Vanuit de auto-maatstand 'D' komt men door het eenmalig indrukken van de SMD--toets, rechts in het multifunctionele stuurwiel, in het sportprogramma 'S'. Met nogmaals indrukken van de toets wordt de sequentiële, handge-schakelde 'M'-functie geactiveerd. Nu is het mogelijk om de transmissie via de toetsen voor en achter op het stuurwiel handmatig te schakelen.

Daarnaast bevat het multifunctionele stuurwiel in twee toetsenblokken nog andere, bekende bedieningsfuncties: rechts activeert een wipschakelaar naast de SMD-toets de zenderzoekfunctie van de radio. Luisteren de inzittenden naar de CD- of MD-speler, dan kan de bestuurder door een korte druk het volgende nummer kiezen of door een lange druk vooruitspoelen. De derde toets in het rechter blok kan de bestuurder zeif programmeren, waarbij hij de keuze heeft uit meerdere functies.

In het linker toetsenblok regelt de +1- wipschakelaar de volumeregeling van het audiosysteem, respectievelijk van de handsfreefunctie van de autotelefoon. Met de telefoonhoorntoets kan een gesprek worden aangenomen of beëindigd.

Deel: ' Nieuwe BMW 7-serie het iDrive-concept onder de loep '
Lees ook