Gemeente Amstelveen

Nieuwe bouwverordening per 1 januari 2003

Per 1 januari 2003 wijzigt de Woningwet. De gemeenteraad van Amstelveen heeft daarom op 18 december een nieuwe bouwverordening vastgesteld.

De nieuwe plaatselijke bouwverordening is aangepast aan de gewijzigde Woningwet en het bijbehorende Bouwbesluit. De eisen die gesteld worden aan de aanvraag om een bouwvergunning staan niet meer in de bouwverordening. Deze zijn vanaf 1 januari 2003 landelijk gelijk geregeld in het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning. In de bouwverordening staan bepalingen over een groot aantal aspecten die betrekking hebben op het verlenen van bouwvergunningen, het bouwen, het (brandveilig) gebruik van gebouwen en het slopen van gebouwen.
De bouwverordening bevat ook regels voor de procedures en samenstelling van de welstandscommissie. De termijnen in de verordening zijn aangepast aan de nieuwe Woningwet en de Algemene wet bestuursrecht.

Vanaf 1 januari 2003 veranderen de regels voor bouwen en verbouwen aan uw woning. Denk daarbij aan dakkapellen, dakramen, (schotel)antennes, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, kozijn- en gevelwijzigingen, schuttingen en tuinmuren en zonnepanelen en
-collectoren. In bepaalde situaties is voor dit soort bouwwerken geen bouwvergunning meer nodig. En in andere situaties gelden soepelere regels dan voorheen. Dan volstaat een `lichte bouwvergunning'. Deze kunnen sneller en gemakkelijker worden verstrekt dan een `reguliere bouwvergunning'. Of een vergunning nodig is, en zo ja welke, hangt vooral samen met de plaats waar gebouwd wordt: aan de voorkant of achterkant van de woning. Over het algemeen zijn de regels voor (ver)bouwen aan de achterkant soepeler dan voor (ver)bouwen aan de voorkant.

De gemeenteraad heeft het besluit over de tarieven voor de bouwwerken aangehouden. Dit betekent dat de huidige tarieven voorlopig van kracht blijven.

Deel: ' Nieuwe bouwverordening per 1 januari 2003 in Amstelveen '
Lees ook