De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

21april 1999

Het correspondentenmodel voor Centrale Banken

In december 1998 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) een brochure uitgegeven onder de titel "Correspondent central banking model (CCBM)", waarin de hoofdkenmerken werden beschreven van het door het Eurosysteem gebruikte model voor het grensoverschrijdende gebruik van onderpand bij krediettransacties.

Een geactualiseerde versie van deze brochure is thans beschikbaar. Deze nieuwe brochure biedt niet slechts een overzicht van de hoofdkenmerken van het correspondentenmodel voor centrale banken, maar bevat tevens aanvullende informatie omtrent nationale procedures, die van nut kan zijn voor tegenpartijen die gebruik maken van het model. Met name is een tabel toegevoegd die een overzicht bevat van de belangrijkste technische en operationele kenmerken van binnenlandse afwikkelingssystemen voor effecten.

Exemplaren van de brochure kunnen ook bij de ECB worden aangevraagd. Press Division, Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main, tel: 00-49-69-13447455, fax: 00-49-69-13447404.

Deel: ' Nieuwe brochure ECB Correspondentenmodel Centrale Banken '
Lees ook