Gemeente Gent

Nieuwe brochure Face-Lift

In het kader van de viering Keizer Karel Gent 1500(2000 worden tien standbeelden gelegen binnen de P-route voorlopig gereinigd. Dit gebeurt door de Technische Dienst Gebouwen, met de medewerking van het Lokaal Werkgelegenheidsbureau dat langdurig werkzoekenden begeleidt. Een gedeelte van de monumenten is reeds in zijn vroegere glorie hersteld. Bij de beelden, waaraan de werkzaamheden nog bezig zijn, is een herkenningsvaandel aangebracht.

Naar aanleiding van de opfrisbeurt heeft de Dienst Monumentenzorg een viertalige brochure samengesteld. Face-Lift wil de lokale bevolking, de schoolgaande jeugd en de toeristen ruimere informatie bieden over deze monumenten die in het stadsbeeld een belangrijke plaats innemen. Sommige van deze beelden zijn beroemd, andere verdienen het meer in het licht te worden gesteld. Bij elk van de tien monumenten wordt een korte historische uitleg gegeven.

Face-Lift (prijs 80 frank - 1,98 euro) is te koop bij

Dienst Monumentenzorg
Onderstraat 20

9000 Gent
tel. (09)266 57 30 - fax (09)223 99 19
e-mail dm.da@gent.be

en in de Stadswinkel, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1,
9000 Gent, tel. (09)266 70 40. Open van 9 tot 17 uur, op woensdag tot
18.30 uur en op zaterdag van 9 tot 11 uur.

Last modified on: 16/07/99 - Copyright © 1999 STAD GENT.

Deel: ' Nieuwe brochure Face-Lift monumenten Gent '
Lees ook