FVO

Nieuws

Informatie over syndromen nog toegankelijker

12 oktober 1999

Toegankelijke informatie over syndromen

De Federatie van Ouderverenigingen maakt haar informatie over syndromen nu nog toegankelijker. Ouders die te horen krijgen dat hun kind een bepaalde aandoening heeft, gaan op zoek naar informatie over dat specifieke syndroom. Om deze ouders te kunnen helpen geven de samenwerkende ouderverenigingen een serie informatieve brochures uit. Onlangs verschenen nieuwe publicaties over het fragiele X syndroom en over kinderen met epilepsie plus een verstandelijke handicap.

Ouders van kinderen met een verstandelijke handicap kunnen terecht bij een van de vijf ouderverenigingen. Heeft hun kind een bepaalde aandoening dan zijn er ouder-netwerken waar zij andere ouders kunnen treffen en waar zij informatie over die aandoening kunnen vinden. In nauwe samenwerking met de oudernetwerken wordt allerlei syndroom-specifieke informatie gepubliceerd: nieuwsbrieven, video's en brochures.
De bestaande brochure-serie wordt geheel vernieuwd. Gekozen is voor een nieuwe lay-out, voor professionele foto's en voor een handzaam formaat. In de brochures is feitelijke informatie over het syndroom te vinden, naast herkenbare ervaringen van ouders. Elke brochure eindigt met een overzicht van organisaties waar de lezer nadere informatie kan vragen.
De doelgroep van deze informatieve boekjes bestaat uit ouders die te horen hebben gekregen dat hun kind een bepaalde aandoening heeft. Ook professionele hulpverleners maken veel van deze uitgaven gebruik. Familie en vrienden kunnen via de brochures ervaren waar ouders van mensen met een specifieke verstandelijke handicap zoal mee te maken krijgen.

Recent verschenen drie uitgaven in een de vernieuwde serie:

Een kind met epilepsie plus een verstandelijke handicap

Fragiele X syndroom; informatie voor ouders en familieleden

Fragiele X syndroom; begeleiding en behandeling.

Bijzonder in de serie is de nieuwe brochure 'Fragiele X syndroom; begeleiding en behandeling'. Deze brochure is geschreven door Agnes Wiegers. Anders dan de andere brochures is ze vooral bestemd voor werkers in de zorg en voor leerkrachten in het speciaal en regulier onderwijs.

De brochures zijn te bestellen bij het secretariaat van de Federatie van Ouderverenigingen, telefoon (030) 2363767. Ze verschijnen tevens als bijlage bij het Vademecum Zorg Verstandelijk Gehandicapten, een uitgave van Bohn Stafleu Van Loghum.
De prijs van de brochures is fl. 12,- voor leden van de ouderverenigingen en fl. 18,- voor niet-leden (incl. verzendkosten). De brochure van Agnes Wiegers over begeleiding en behandeling van het fragiele X syndroom kost voor leden fl. 15,- en voor niet-leden fl. 22,50 (incl. verzendkosten).

Deel: ' Nieuwe brochures over fragiele X syndroom en epilepsie '
Lees ook