Nederlandse Hartstichting

Nieuwe brochures van Hartstichting over vaataandoeningen

Den Haag, 19 juli 1999 - De Nederlandse Hartstichting heeft voor het eerst voorlichtingsbrochures over vaataandoeningen ontwikkeld. De zojuist verschenen brochures gaan over spataders, het fenomeen van Raynaud en trombose en longembolie. Deze drie aandoeningen komen vooral bij vrouwen regelmatig voor.

Fenomeen van Raynaud Trombose en longembolie Spataders

Spataders
Spataders worden vooral als ontsierend ervaren. Dit is de reden waarom veel mensen zich eraan laten behandelen. Spataders kunnen in enkele gevallen ook leiden tot gezondheidsklachten en moeten dan om medische redenen worden behandeld.

Bekende klachten bij spataders zijn zware, vermoeide en vaak warme benen, trekkende of stekende pijn in de kuiten, trillingen in de benen en zwellingen. Wanneer spataders niet behandeld worden kunnen andere problemen in de benen ontstaan. In het ernstigste geval een open been. De huid gaat dan stuk en geneest niet spontaan.

Het fenomeen van Raynaud
Dit fenomeen kenmerkt zich door tintelingen, een dood gevoel, pijn en kleurveranderingen van met name vingers en tenen. Deze verschijnselen zijn het gevolg van kramp in de bloedvaten, waardoor de bloedstroom naar vingers en tenen tijdelijk vermindert.

Het fenomeen van Raynaud komt voor bij ongeveer één procent van de mannen en vijftien procent van de vrouwen. Meestal zijn de verschijnselen niet zo ernstig dat medische hulp wordt gezocht. Toch kan Raynaud veel ongemak bezorgen.

Trombose en longembolie
Trombose ontstaat door bloedstolsels die zich vastzetten aan de vaatwand. Dit belemmert de bloedstroom en kan de wand van het bloedvat beschadigen.Wanneer een gedeelte van het bloedstolsel los laat van de vaatwand, kan het door de bloedstroom worden meegevoerd naar andere delen van het lichaam. Komt het stolsel in de long terecht, dan spreekt men van een longembolie.

De klachten van patiënten met deze ziekten zijn erg verschillend. Iemand met trombose kan een rood, gezwollen en pijnlijk been hebben, terwijl iemand met een longembolie benauwd kan zijn. Recent is echter duidelijk geworden dat het om één en dezelfde aandoening gaat.

Aandachtspuntenlijst voor de patiënt
Elke brochure bevat een aandachtspuntenlijst voor de patiënt. Op deze lijst staan onderwerpen die tijdens het gesprek met de specialist of een andere behandelaar aan de orde kunnen komen. Binnenkort verschijnt bij de brochures een diskette met communicatie-adviezen voor de behandelaar. De Nederlandse Hartstichting levert op deze manier een bijdrage aan goede communicatie tussen patiënten die lijden aan een vaatziekte en hun behandelaar(s).

Perifere vaatziekten
Hart- en vaatziekten hebben veel met elkaar te maken. Daarom besteedt de Hartstichting sinds 1998 meer aandacht aan vaataandoeningen. Onder perifere vaatziekten verstaan we alle vaatziekten buiten het hart en het hoofd.

Onder perifere vaatziekten verstaan we alle vaatziekten buiten het hart en het hoofd. Elk jaar worden bijna 54.000 personen in verband met een perifere vaataandoening in het ziekenhuis opgenomen. Hiervan wordt de helft geopereerd. Eén op de twee mensen die worden opgenomen is jonger dan 65 jaar. Jaarlijks overlijden ongeveer 6.000 aan de gevolgen van perifere vaatziekten. Het aandeel in de totale sterfte is daarmee 4 %.

Deel: ' Nieuwe brochures van Hartstichting over vaataandoeningen '
Lees ook