Mattheus Bleijenberg nieuwe campagne-coördinator Stichting Wakker Dier

Amsterdam, 5 november 1999; Dierenbeschermer Mattheus Bleijenberg verlaat na 4 jaar de Dierenbescherming om voor de meer actiegerichte dierenbeschermingsorganisatie "Wakker Dier" te gaan werken als woordvoerder en campagne-coordinator. Als woordvoerder van de Dierenbescherming vroeg hij afgelopen jaar oa. aandacht voor de exotenhandel zoals het eekhoorndrama op Schiphol, de rundersterfte in de Oostvaardersplassen, de overvolle asielen en de jacht op fazanten, vossen en op eenden met gebruikmaking van levende lokeenden.

Bleijenberg koos voor de overstap omdat de doelstellingen van Wakker Dier hem meer aanspreken . "De organisatie is actiegerichter en werkt er hard aan om dierenleed tegen te gaan in de sector waar het meeste dierenleed in Nederland plaatsvindt, de bio-industrie. Nog steeds leven miljoenen varkens en kippen op roosters, zonder stro en letterlijk zonder hun kont te kunnen keren. Het belangrijkste doel van de bedrijfstal lijkt een zo goedkoop mogelijk stukje vlees op het bord te krijgen ten koste van dierenwelzijn, milieu en gezondheid" Juist nu de maatschappelijke en politieke discussie rond de intensieve veehouderij een cruciale fase ingaat, verwacht Bleijenberg veel te kunnen doen bij de actiegroep Wakker Dier.

Ieder jaar worden meer dan 450 miljoen dieren zoals varkens, eenden, kippen, konijnen, kalkoen in de bioindustrie vetgemest en geslacht. Meer dan een miljoen per dag, zo'n 120 dieren per jaar voor elk gezin van 4 personen! Deze dieren hebben stuk voor stuk een lijdensweg achter de rug in de bioindustrie. Wakker Dier zal zich er de komende jaren hard voor maken om dit onnodige dierenleed te beeindigen door middel van acties richting consumenten en bedrijven maar ook in de vorm van consumentenvoorlichting.

-Einde persbericht -

Deel: ' Nieuwe campagne-coördinator Stichting Wakker Dier '
Lees ook