Hoofd Bedrijfschap Ambachten

Nieuwe campagne van schoonheidsspecialisten
JE LIJF WIL MET JE NAAR DE SCHOONHEIDSSPECIALIST
Dit is de nieuwe slogan van de collectieve promotiecampagne van de schoonheids-specialisten, die - in principe van 2000-2002 - bepalend is voor de communicatie. Doel ervan is op een eigentijdse manier consumenten te informeren over de vele mogelijkheden die professionele schoonheidsverzorging te bieden heeft en daarmee de omzet in de branche als geheel te verhogen. De campagne is primair gericht op vrouwen van 25-40 jaar en secundair op mannen. Het zijn hoofdzakelijk opvallende advertenties in en acties met publieksbladen. Daarnaast zijn er o.a. seizoensleaflets die de schoonheidsspecialisten zelf kunnen gebruiken bij hun klantenwerving.

De schoonheidsverzorgingsbranche voert sinds 1991 collectief campagne. Deze werd opgezet op initiatief van de ANBOS, die het Hoofdbedrijfschap Ambachten inschakelde om álle ondernemers die in deze branche opereren daaraan een bijdrage te laten leveren door middel van een heffing. Sindsdien is er een speciale HBA-commissie (waarin vertegenwoordigers zitten vanuit de brancheorganisaties ANBOS en WEVOS), die het hele proces bewaakt en begeleidt. De nieuwe campagne is ontwikkeld op basis van het vorig jaar gehouden evaluatie-onderzoek, dat werd uitgevoerd door Trendbox; de Positioneringsgroep adviseerde over een nieuwe strategische koers; reclamebureau ONLY creëerde en ontwikkelde de campagne. Van Beeck Calkoen PR verzorgt de public relations activiteiten.

Alle ondernemers die heffing betalen aan het HBA, ontvangen begin maart een speciale mailing met informatie over de achtergrond en uitvoering van de nieuwe campagne.
Voor meer informatie: HBA (070 3371111).

Behalve bovengenoemde bureaus hebben de volgende mensen meegewerkt aan de totstandkoming van de campagne:
Fotograaf: Anne van Gelder
Modellen: De Boekers
Media-advies/-planning: Media Exposure
Advies/uitvoering behandelingen: Iet van Pelt, Jeanette van Pelt, Pia Visser
Locatie fotografie (behandelingen): Stivas
Claartje van Beeck Calkoen, PR Commissie Schoonheidsverzorging en Subcommissie Collectieve Promotie Schoonheidsverzorging (secretaris: Margriet Pauw)

Deel: ' Nieuwe campagne van schoonheidsspecialisten '
Lees ook