HORECABOND FNV

Nieuwe cao in contractcatering

FNV Horecabond

PERSBERICHT

Almere, 19 maart 2003

Nieuwe cao in catering

Veneca, FNV Horecabond, CNV Bedrijvenbond en De Unie zijn tot overeenstemming gekomen over een cao voor de contractcatering. De belangrijkste verbetering is een structurele loonsverhoging van 2,5% per 1 mei 2003. De cao voorziet ook in het invoeren van functiejaren voor de laagste functiegroepen.

Tot op heden bestonden in de laagste twee functiegroepen van de cao contractcatering geen functiejaren met de bijbehorende jaarlijkse loonsverhoging. In de nieuwe cao worden voor deze groepen, waarin een groot deel van het personeel is ingedeeld, drie dienstjaren ingevoerd. Dat betekent dat ook zij in de toekomst 2,1% loonsverhoging wegens dienstjaren tegemoet kunnen zien.
Werkgevers en werknemers hebben bovendien in constructief overleg een oplossing gevonden voor het probleem van vervroegd uittreden. Niet alleen dreigde de VUT-regeling onbetaalbaar te worden; sinds de VUT is vervangen door het vroegpensioen, dreigt een grote groep werknemers in een financieel gat te vallen indien zij eerder willen stoppen met werken. Afgesproken is nu dat werknemers zichzelf kunnen verzeken voor het overbruggen van dit 'pensioengat' , bij voorkeur in het Pensioenfonds Horeca en Catering. De werkgevers dragen in zo een vroegpensioenverzekering maximaal 1% van de loonkosten bij. Verder is afgesproken dat ook de werknemers van de zogeheten inflight bedrijven, die de maaltijdenvoorziening in vliegtuigen verzorgen, onder de nieuwe cao contractcatering gaan vallen.

De nieuwe cao contractcatering is algemeen verbindend voor 21.500 werknemers in bedrijven die de maaltijdvoorziening in bedrijven en instellingen en bij evenementen verzorgen. De nieuwe cao heeft een looptijd van zestien maanden, tot juli 2004.

Noot (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ben Francooy, voorzitter van de FNV Horecabond en lid van de
onderhandelingsdelegatie. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 224 92 175.

19 mrt 03 17:45

Deel: ' Nieuwe cao in contractcatering '
Lees ook