Arcares


Nieuwe CAO verpleeg- en verzorgingshuizen

Principe-akkoord: 4% meer loon en verhoging eindejaarsuitkering

De 200.000 werknemers in verpleeg- en verzorgingshuizen krijgen er per
1 juli 2002 4 % salaris bij. De eindejaarsuitkering wordt verhoogd met 0,65 %. Per 1 juli 2002 wordt een eenmalige uitkering toegekend van 1 %. Arcares, brancheorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen en de vakbonden ABVAKABO FNV, CFO CNV-Bond, FHZ, Nu91 en Unie Zorg en Welzijn zijn dit vanochtend vroeg overeengekomen, na zes onderhandelingsronden. Het akkoord heeft een looptijd van 15 maanden, namelijk van 1 april 2002 tot 1 juli 2003.

De heer H. Klein Breteler, onderhandelaar namens Arcares, is tevreden met het bereikte resultaat. Het is ons gelukt, stelt hij, het in de vorige CAO ingezette investeringsbeleid voort te zetten binnen de financiële mogelijkheden van de instellingen. Belangrijk is verder, dat de arbeidsvoorwaarden zich nu zo ontwikkelen, dat we voldoende (gekwalificeerd) personeel kunnen werven en behouden.

Behalve over verhoging van de salarissen zijn onder meer afspraken gemaakt over specifieke vervolgopleidingen voor de branche verpleeg- en verzorgingshuizen en over de invoering van een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de medewerkers (POP). Daarnaast zal worden gewerkt aan een betere balans tussen werktijden en zorgtaken en aan een aantrekkelijker loopbaanbeleid.

Tenslotte zijn afspraken gemaakt op het gebied van preventie en reïntegratie om herplaatsing van arbeidsongeschikte medewerkers te bevorderen.

Datum: 08/05/2002

Deel: ' Nieuwe CAO verpleeg- en verzorgingshuizen '
Lees ook