Nederlands Uitgeversverbond

Principe-akkoord grafimedia-CAO

PERSBERICHT

Nieuwe CAO voor grafimedia-branche

Werkgevers en vakbonden hebben vrijdag 21 februari overeenstemming bereikt over een nieuwe tweejarige CAO voor de grafimedia bedrijfstak. Het akkoord voorziet in een loonsverhoging van 1% per 1 juni 2003 en 1% per 1 november 2003.

Volgens Richard van den Berg, voorzitter van de werkgeversdelegatie, is voornamelijk de beperkte arbeidskostenstijging voor 2003 een winstpunt. De vakbonden hebben op tijd realiteitszin getoond door niet star aan het Centraal Akkoord vast te houden.

Een ander belangrijk resultaat van de onderhandelingen is het instellen van een taakgroep. Er wordt een taakgroep ingesteld die voorstellen gaat ontwikkelen om de lastendruk van de bedrijven beheersbaar te houden. De onderwerpen die in deze zogenaamde task force aan de orde komen zijn: arbeidstijden, verlofaanspraken en kosten en niveaus en samenhang van aanvullingsregelingen en fondsbepalingen. Verder worden de overheidsmaatregelen in de rapportage worden betrokken, aldus Van den Berg

De Koninklijke KVGO vertegenwoordigt circa 3.000 bedrijven in alle sectoren van de grafimedia-branche.

Dit bericht is ook terug te vinden op: de KVGO-site

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe CAO voor grafimedia-branche '
Lees ook