FNV BONDGENOTEN

Nieuwe CAO Paddestoelen

Er is een nieuwe CAO voor de ruim 5000 werknemers in de paddestoelensector. De leden van FNV Bondgenoten hebben ingestemd met het eindbod van de werkgevers (CNC) dat na vijf onderhandelingsrondes op tafel werd gelegd.
De CAO heeft een looptijd van een jaar (van 1 april 2001 tot 1 april 2002). De werknemers ontvangen tweemaal een loonsverhoging. Op 1 oktober 2001 stijgt het salaris met 2 procent en op 1 januari 2002 met
1 procent.
De paddestoelensector kent nog geen kinderopvang. De werkgevers hebben met FNV Bondgenoten afgesproken dat deze CAO-periode gebruikt wordt om een regeling voor kinderopvang tot stand te brengen, zodat deze in 2002 ingevoerd kan worden.
CAO-partijen maken zich zorgen over de hoogte van het ziekteverzuim in de sector. Zij willen dit op bedrijfsniveau gaan aanpakken. De werknemers krijgen recht op palliatief- en rouwverlof. In overleg tussen werkgever en werknemer wordt bepaald waar dit verlof uit zal bestaan. Hierbij kunnen vakantiedagen, onbetaald verlof en andere arbeidsvoorwaarden ingezet worden. Ook is in de nieuwe CAO vastgelegd dat werkgever en werknemer goede, passende afspraken moeten kunnen maken over zorg- en calamiteitenverlof.

Meer informatie:
Jac Christiaens, onderhandelaar FNV Bondgenoten, 0495-433171,
06-51257968
Jos van Dijk, voorlichter, 030-2738377, 06-22518743

28 sep 01 13:41

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe CAO voor werknemers in paddestoelensector '
Lees ook