BOUW EN HOUTBOND FNV

Nieuwe cao woningcorporaties

Werkgevers en bonden zijn het in de zesde onderhandelingsronde eens geworden over de cao woningcorporaties. Die krijgt een looptijd van anderhalf jaar, tot en met 30 juni 2001. Per 1 januari van dit jaar ontvangen de werknemers 1,75 procent loonsverhoging. Op 1 juli en 31 december 2000 wordt de prijscompensatie uitbetaald; naar schatting in totaal 1,5 procent. Op 1 januari 2001 is er een loonstijging van 1,25 procent en op 30 juni 2001 van 0,75 procent.

Met een 'Persoonlijk Loopbaan Plan' kunnen werknemers goed voor de bedrijfstak inzetbaar blijven. Elke werknemer heeft daarvoor per jaar recht op twee scholingsdagen. In dat kader past tevens dat werknemers van 55 jaar en ouder er twee roostervrije dagen bij krijgen. Voor de kosten van kinderopvang is een bijdrage gegarandeerd.

In een protocol hebben werkgeversvereniging Aedes, de Bouw- en Houtbond FNV, de Hout- en Bouwbond CNV en de Unie opnieuw afspraken gemaakt over het traject naar een 'CAO Woondiensten'. Vorig jaar al werden de contouren van zo'n gemoderniseerde cao vastgesteld; op 1 juli 2001 moet deze cao de huidige vervangen. Werkgevers en werknemers krijgen daarin meer mogelijkheden de cao op onderdelen op het niveau van de corporatie nader in te vullen. Bij de corporaties werken 23.000 mensen.

Deel: ' Nieuwe cao woningcorporaties '
Lees ook