Persberichten

negentien nieuwe collega's
15:05 donderdag 1 juli 1999

Martin Panman
voorlichting Politie Drenthe
0592-361294

Gisteren kregen 19 aspiranten van Politie Drenthe hun diploma.

De aspiranten die gisteren hun diploma ontvingen zijn op 26 januari 1998 aan de opleiding begonnen.
Bij de start van de opleiding bestond de groep uit 15 deelnemers. Op 1 juni 98 voegden zich hierbij 6 politiesurveillanten, die een vrijstelling hadden voor de 1e drie modulen.
Vijf van hen waren tevoren in de regio Drenthe werkzaam als surveillant. De zesde kwam uit de regio Groningen. Van deze groep van 21 personen moest er 1 tijdelijk met de opleiding stoppen vanwege een zwangerschap. Zij heeft de opleiding nog niet afgerond en krijgt nu nog geen diploma. Aan het eind van de opleiding bleek dat ook een andere aspirant op dit moment nog niet aan de eindtermen heeft voldaan.
De groep die een diploma kreeg bestaat uit 11 vrouwen en 8 mannen. Binnen deze groep hebben 2 personen de Molukse achtergrond. De huidige leeftijden lopen van 20 t/m 33 jaar.
Van de nu gediplomeerde medewerkers kwam een deel voorafgaand aan de opleiding pas van school, maar anderen werkten tevoren bijvoorbeeld in de horeca, bij een bank, in een winkel, in het onderwijs, de verpleging of (aan de goede kant) in een huis van bewaring.


info@politie-drenthe.nl Politie Drenthe, voor een veilig en leefbaar Drenthe

Deel: ' Nieuwe collega's bij Politie Drenthe '
Lees ook