Provincie Drenthe


Communicatieadviseurs voor SNN

Assen, 27 oktober 1999
Persberichtnummer 99-012Harry Popken en Annette Hagemeijer zijn bij de provincie Drenthe benoemd als communicatieadviseurs ten behoeve van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Hierin werken de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe samen met de bedoeling de ruimtelijk-economische positie van het Noorden te versterken. Drenthe bekleedt tot medio 2001 het voorzitterschap van het SNN. De Stafgroep Communicatie is gedurende deze periode belast met de communicatieve werkzaamheden die hiermee samenhangen.

Popken (45) was freelance journalist. Hij werkte voor een aantal - vooral Drentse - media.
Hagemeijer (31) is zelfstandig communicatieadviseur en heeft eerder onder andere gewerkt voor de N.V. NOM, de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland.Voor nadere informatie: Harrie Popken, Stafgroep Communicatie van de provincie Drenthe, tel. (0592) 365452, privé (0593) 301441; mobiel 06-22465086, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Nieuwe communicatieadviseurs voor SNN '
Lees ook