Provincie Utrecht

Persbericht

Nieuwe Concerncontroller provincie Utrecht

31-7-2002

Met ingang van 1 september 2002 wordt de heer mr. R.V.B. Kroon AC benoemd in de functie van hoofd concernstaf/dienstcontroller bij de provincie Utrecht.
De heer Kroon is 46 jaar en hij vervult momenteel de functie van vice-decaan bij de Faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is met name belast met de bedrijfsvoering.

Meer informatie: Hans de Graaf, telefoon 030 258 24 35 of Hans.de.Graaf@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Nieuwe Concerncontroller provincie Utrecht '
Lees ook