Gemeente Hoogeveen


---

vrijdag 28 september 2001

Nieuwe conservator voor museum De 5000 Morgen

Museum De 5000 Morgen in Hoogeveen heeft weer een conservator. Marga Zwiggelaar (38) begint aanstaande maandag 1 oktober in haar nieuwe functie. Zij zal de komende maanden leiding geven aan de inrichting van het vernieuwde museum aan de Hoofdstraat. Ook de werving van vrijwilligers kan nog dit najaar beginnen. De verwachting is dat het museum begin februari 2002 zijn deuren weer opent voor het publiek.

Marga Zwiggelaar is een geboren en getogen Hoogeveense. Ze studeerde (cultuur)geschiedenis aan de Open Universiteit en deed onder andere onderzoek naar de armoedesituatie in Hoogeveen tussen 1810 en 1918. Voor haar geschiedenisstudie volgde ze een opleiding cultureel werk en was in diverse Drentse plaatsen actief in het lokale welzijnswerk. Als conservator/bedrijfsleider van De 5000 Morgen zal zij ook baat hebben bij haar ervaring in de educatieve sector.

Stand van zaken nieuwbouw

De nieuwbouw van het museum ligt momenteel op schema. Zonder tegenvallers kan de aannemer de bouw in november opleveren. Daarna volgen nog het opknappen van het oude gedeelte van het gebouw en de inrichting van het museum.

De gemeentelijke stuurgroep die verantwoordelijk is voor de verjongingskuur van het historisch museum heeft onlangs besloten om, anders dan eerst was voorzien, ook het dak van het oude gebouw te laten isoleren. Verder wordt de beveiliging van het museum drastischer aangepakt dan eerst de bedoeling was. Deze ingrepen zijn nodig om te kunnen voldoen aan de eisen die musea onderling stellen voor de uitwisseling van collecties en aan de eisen van de rijksoverheid.

Historische Kring

Een nieuwe ontwikkeling is ook de mogelijke vestiging van de Historische Kring Hoogeveen op de bovenverdieping van het museum. Het ziet er naar uit dat de Historische Kring een eigen kantoor onder de hanenbalken krijgt. De leden van de vereniging kunnen dan ook regelmatig gebruik maken van de studiezaal en de overige ruimtes in het nieuwe museum.

De komst van een nieuwe conservator is het begin van een nieuwe fase in de geschiedenis van het voormalige museum Venendal. Met de vrijwilligers zal Zwiggelaar van De 5000 Morgen een levendig centrum moeten maken voor studie naar en educatie over het cultuurhistorisch erfgoed van Hoogeveen.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

Deel: ' Nieuwe conservator voor museum De 5000 Morgen Hoogeveen '
Lees ook