Gemeente Leeuwarden

Nieuwe dagopvangvoorzieningen voor daklozen

Deze zomer worden in Leeuwarden twee nieuwe dagopvangvoorzieningen voor daklozen gerealiseerd. Het Internationale Leger des Heils betrekt een nieuwe pand aan de M.H. Trompstraat 4A. Daaraan voorafgaand openen de Kuno van Dijk Stichting en Stichting Maatschappelijk Opvang De Terp tijdelijk een dagopvang in de vroegere avondwinkel aan het Ruiterskwartier 35. Dit in afwachting van de realisatie van een permanente dagopvang aan de Weaze. De nachtopvang zal onveranderd voortgezet worden door SMO De Terp aan de Goudenregenstraat.

De gemeente Leeuwarden heeft daarmee in samenwerking met de Kuno van Dijk Stichting, SMO De Terp, het Leger des Heils, politie en justitie een sluitende aanpak voor dagopvang van daklozen mogelijk gemaakt. De huidige voorzieningen bieden onvoldoende mogelijkheden waardoor mensen op straat belanden en soms overlast veroorzaken.

Het Leger des Heils verleent op dit moment opvang voor daklozen in hun pand aan de Tuinen. Het nieuwe pand van het Leger des Heils, de voormalige Baptistenkerk in de Trompstraat, zal dagopvang bieden aan de niet verslaafde daklozen. De opvang zal overdag op werkdagen geopend zijn.

De Kuno van Dijk Stichting en SMO De Terp bieden op dit moment dagopvang aan De Weaze voor dakloze verslaafden. Deze opvang vindt plaats in het pand van het Straathoekwerk. Het pand is door de week vier middagen geopend en het gehele weekend. De huidige opvang wordt veel gebruikt, maar kan de grote vraag nauwelijks aan. Daarom wordt een nieuwe dagopvang gerealiseerd in de twee naastgelegen panden, Weaze 25-27. Deze opvang zal de gehele week overdag geopend zijn, inclusief de weekenden. In afwachting van een wijziging van de bestemming van deze panden zal de dagopvang van deze doelgroep eerst tijdelijk plaatsvinden op het Ruiterskwartier.

De partijen streven ernaar om de openingstijden van dagopvang en nachtopvang zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Gedurende een jaar wordt bekeken of de nieuwe voorzieningen voldoende effect hebben. In november 2000 presenteert de gemeente Leeuwarden in samenwerking met alle partijen een plan voor de lange termijn.

Deel: ' Nieuwe dagopvangvoorzieningen voor daklozen Leeuwarden '
Lees ook