Vereniging Nederlandse Gemeenten


Nieuwsflits

Nieuwe Databankenwet raakt veel gemeenten
De VNG beveelt gemeenten aan het wetsvoorstel bescherming producent van databanken te zien alsof de wet, de Databankenwet, al officieel van kracht is. De nieuwe Databankenwet is eind maart door de Tweede Kamer aangenomen en zal naar verwachting zonder problemen de Eerste Kamer passeren. De nieuwe wet heeft vergaande gevolgen voor het intellectuele eigendomsrecht op databanken. Gemeenten merken hier de gevolgen van als gebruiker, intermediair (bibliotheken) en producent. In de binnenkort te verschijnen ledenbrief concludeert de VNG dat in de Databankenwet ook veel niet geregeld is. In een aantal gevallen verdient het daarom aanbeveling de wettelijke regeling door middel van contracten verder aan te vullen. Gemeenten die hun rechten als producent veilig willen stellen doen er volgens de VNG ook verstandig aan om zich het databankrecht op hun databank voor te behouden.

Deel: ' Nieuwe Databankenwet raakt veel gemeenten '
Lees ook