Universiteit Maastricht


Persbericht 28 oktober 1999

Nieuwe decaan en interim-directeur

College UM benoemt prof. Kootstra en dr. Breederveld bij Geneeskunde

Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht (UM) heeft prof. dr. G. Kootstra per 1 november benoemd tot decaan van de Faculteit der Geneeskunde. De benoeming is geschied met de instemming van de Faculteitsraad van Geneeskunde.
Kootstra is sinds 1980 als hoogleraar algemene heelkunde verbonden aan de Faculteit der Geneeskunde. Daarnaast werkt hij als chirurg in het Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Het College van Bestuur heeft tevens dr. C. Breederveld benoemd tot interim-directeur bij de Faculteit der Geneeskunde. Breederveld is partner bij Sturkenboom & Partners Interim Management BV. Hij bekleedde tal van (interim) functies binnen medische faculteiten en ziekenhuizen, waaronder die van voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maasland-ziekenhuis in Sittard/Geleen. De benoeming als interim-directeur bij de Faculteit der Geneeskunde van de UM geldt voor de duur van maximaal een jaar.

De huidige interim-directeur bij Geneeskunde, mr. A. Luermans, beëindigt volgens afspraak medio november de werkzaamheden. Hij zal zich dan weer volledig wijden aan zijn taak als directeur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UM.

Deel: ' Nieuwe decaan en interim-directeur geneeskunde UM '
Lees ook