Rijksuniversiteit Groningen

Nieuwe decaan en vice-decaan bij Faculteit der Economische Wetenschappen

Sinds 1 september jl. kent de Faculteit der Economische Wetenschappen een nieuw bestuur, bestaande uit prof.dr. T.J. Wansbeek (decaan), prof. dr. G.J. van Helden (vice-decaan) en dhr. J. Kamp (portefeuillehouder middelen). Wansbeek en Kamp maakten al deel uit van het vorige bestuur.

Wansbeek (1947), studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1980 promoveerde hij op het proefschrift Quantitative effects in panel data modelling. Na zijn promotie werkte Wansbeek als senior onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds 1984 is hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar Statistiek en Econometrie. Wansbeek was van 1997 tot 2001 al lid van het faculteitsbestuur als vice-decaan. De nieuwe decaan is fellow binnen de onderzoeksschool SOM (Systemen, Organisaties en Management). Binnen het huidige bestuur is hij portefeuillehouder onderzoek.

Van Helden (1948) studeerde economie aan de RUG en promoveerde in 1978 op een proefschrift over de prijsgevoeligheid van huishoudelijk elektriciteitsverbruik. Van 1982 tot 1991 was van Helden gedeputeerde van de provincie Groningen met als portefeuilles financiën, personeelszaken en bestuurszaken. In 1991 keerde hij terug als hoogleraar Bedrijfseconomie, specialisatie management accounting. Binnen SOM is van Helden fellow en doet hij onderzoek op het terrein van governmental management accounting. Van Helden wordt portefeuillehouder onderwijs.

Informatie

prof.dr. T.J. Wansbeek, telefoon (050)363 38 03, e-mail: t.j.wansbeek@eco.rug.nl of

prof.dr. G.H. van Helden, telefoon (050)363 36 73, e-mail: g.j.van.helden@eco.rug.nl

Deel: ' Nieuwe decaan en vice-decaan Economische Wetenschappen RUG '
Lees ook