Technische Universiteit Eindhoven


20 mei 1999

Nieuwe deeltijdopleidingen aan TU Eindhoven
Elektrotechniek en Informatietechniek ook in deeltijd

De verkorte ingenieursopleidingen Elektrotechniek en
Informatietechniek van de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) zijn met ingang van 1 september ook in deeltijd te volgen. De opleidingen in deeltijd zijn met name bedoeld voor de werkende afgestudeerde van het Hoger Technisch Onderwijs (HTO), die zijn of haar kennis wil verbreden of verdiepen.
Met de deeltijdopleidingen speelt de TUE in op de maatschappelijke behoefte aan permanente educatie.

De duur van de opleidingen is 4,5 jaar, inclusief de
afstudeeropdracht, die veelal bij de werkgever uitgevoerd kan worden. Het onderwijs voor de verplichte vakken vindt plaats op vrijdag. De totale studielast is twintig uur per week.
De TUE kent al deeltijdopleidingen voor technische bedrijfskunde, techniek en maatschappij en technische informatica en nu dus ook voor elektrotechniek en informatietechniek.

Studieprogramma's ETW en ITW
De studieprogramma's Elektrotechnische Wetenschappen (ETW) en Informatietechnische Wetenschappen (ITW) overlappen elkaar voor een deel. Bij ETW staan fysische principes centraal. Dit programma staat open voor afgestudeerden HTO-Elektrotechniek. ITW legt het accent meer op informatica en is ook toegankelijk met een HTO-diploma Technische Computerkunde of Computertechniek.
Beide richtingen kennen de volgende afstudeergebieden:
informatie- en communicatiesystemen, meet- en besturingssystemen, telecommunicatie en elektromagnetisme. Elektrische energietechniek bestaat alleen bij ETW.
De reden voor een apart programma informatietechniek is de grote rol van computers in de samenleving en de snelle ontwikkelingen in de telecommunicatie. Dit veroorzaakt een grote vraag naar specialisten in deze richting.

Binnenkort is er voor belangstellenden voor deze nieuwe
deeltijdopleidingen een informatie-avond. De informatie wordt gegeven op donderdagavond 17 juni om acht uur, in het gebouw E-Hoog (faculteit Elektrotechniek) van de TUE. Voor nadere inlichtingen of aanmelden: telefoon (040) 247 4747.


Meer informatie is te krijgen bij Cees van Keulen, mediavoorlichter, telefoon 040 - 247 4061, e-mail: c.t.f.v.keulen@tue.nl.

Deel: ' Nieuwe deeltijdopleidingen aan TU Eindhoven '
Lees ook