Nieuwe dichtbundel Joke Pas: het zoet tussen de tanden


Sneek, 20120629 -- Hij is uit. De nieuwe gedichtenbundel van Joke Pas: Het zoet tussen de tanden. Met humor, zachtheid en vertrouwen kijkt Joke Pas naar de wereld en de mensen om zich heen. Zoals altijd wordt zij geïnspireerd door haar geliefden en haar omgeving, door de kleine en grote dingen van alledag.

De bundel bestaat uit twee delen: ‘Het manke schuilen’ en ‘Tegenbuigen’. Beide delen vullen elkaar volmaakt aan. In Het manke schuilen klinkt door, dat ons bestaan, met de dood voor ogen, alleen waargemaakt kan worden door het leven zelf. In al haar facetten. Rust en heling door liefde, die anders dan materie onsterfelijk is.

Tegenbuigen is het gevecht tegen de rouw en pijn door de wil om het vertrouwen en de kracht terug te vinden. Verlangen en heimwee vinden troost in de tere schoonheid van de schepping.

Het salieblad, symbool van zuiverheid, siert niet voor niets de omslag.


Deel: ' Nieuwe dichtbundel Joke Pas het zoet tussen de tanden '
Lees ook