Gemeente Den Helder

voorlichtingspagina

Dienstregeling lokaal openbaar busvervoer 1999 - 2000

betreft:
week: week 21

Burgemeester en Wethouders van Den Helder maken bekend dat zij met ingang van zondag 30 mei a.s. de nieuwe dienstregeling voor het lokaal openbaar busvervoer hebben vastgesteld. Het bestaande voorzieningenniveau kon grotendeels in stand gehouden worden. Ten opzichte van de huidige dienstregeling zijn de wijzigingen dan ook van geringe omvang. Deze hebben betrekking op:


1. een lijnnummering in het gehele vervoergebied van de NZH ( met ingang van 10 mei 1999 ConneXXion geheten); de stadslijnen 1 tot en met 5 krijgen het cijfer 3 voorgevoegd;


2. het vervallen van de kwartierverdichtingsritten op buslijn 1 gedurende de zaterdagen;


3. het met enkele minuten aanpassen van de vertrektijden van buslijn 1 aan de gewijzigde treintijden;


4. het wijzigen van de route van buslijn 2 in het weekende en ‘s avonds; de bus rijdt dan over de Sportlaan en Middenweg in plaats van over de Brakkeveldweg en Boerhaavestraat;


5. het toevoegen van een vroege rit ( 05.12 uur ) van Julianadorp naar NS station Zuid die aansluiting geeft op een vroege extra trein en


6. het verlengen van de route van nuslijn 5 naar het MEOB op het terrein van de Koninklijke Marine.

De dienstregeling van het stadsvervoer ligt ter inzage op de afdeling stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer (tel. 671285) en is opgenomen in de nieuwe dienstregelingboekjes die tegen betaling onder meer verkrijgbaar zijn bij de loketten van de vervoerder (ConneXXion).

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 67 van de Wet Personenvervoer juncto hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht tegen het besluit tot vaststelling van deze dienstregeling beroep instellen bij de gemeenteraad. Het beroepschrift moet worden ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt en moet worden geadresseerd: aan de gemeenteraad, Postbus 40, 1780 AA DEN HELDER onder vermelding van "beroepschrift dienstregeling openbaar vervoer 1999 - 2000".

_________________________________________________________________

laaste verandering: May 25, 1999

Deel: ' Nieuwe dienstregeling lokaal openbaar busvervoer Den Helder '
Lees ook