nederlandse spoorwegen 27 maart 2006

nieuwe dienstregeling in 2007
meer en betere reismogelijkheden gaan samen met betrouwbaarheid en groei

45 verbeteringen doorgevoerd
ns heef het voorstel voor de nieuwe dienstregeling 2007 continu verfijnd en verbeterd, t
mede op basis van adviezen van consumentenorganisaties en wensen van regionale overheden. de nieuwe dienstregeling biedt duidelijke verbeteringen voor treinreizigers én groeimogelijkheden voor het spoorvervoer. ns heeft dan ook besloten deze dienstregeling definitief per 10 december 2006 in te voeren.

de meeste treinreizigers, binnen en buiten de randstad, gaan er met de nieuwe dienstregeling op vooruit. de reiziger krijgt er 200 extra treinen per dag bij. hierdoor rijden treinen vaker en wordt de wachttijd verkort. ook de treintijden zijn straks gemakkelijker te onthouden, dankzij een helder reistijdenpatroon; bijvoorbeeld elk kwartier een trein. daarnaast wordt de dienstverlening betrouwbaarder. bovendien kan dankzij de nieuwe opzet het vervoer per trein in nederland verder groeien en blijft de trein een belangrijke rol spelen in de bereikbaarheid van nederland.

met de provincie friesland wordt het overleg voortgezet om te bekijken of er een verdere verbetering kan worden gerealiseerd. indien er geen tijdige overeenstemming is, continueert ns in friesland de dienstregeling 2006 in het dienstregelingsjaar 2007. de dienstregeling in zeeland verandert in 2007 niet. ns blijft in gesprek met de regionale overheden om de mogelijkheden voor de jaren daarna te bezien.

de komende periode werkt ns aan een verdere detailuitwerking van de dienstregeling voor onder meer de avonduren en de weekenden. de aansluitingen met regionaal en stadsgewestelijk openbaar vervoer stemt ns af met collega-vervoerders, zodat de treinreiziger makkelijk van deur tot deur kan reizen.

het nieuwe dienstregelingpatroon biedt reizigers: elk kwartier een intercity, sprinter of stoptrein op alle drukke trajecten in en om de randstad;
elk half uur een intercity, sprinter of stoptrein in de rest van het land; halvering van reistijden op trajecten met hogesnelheidstreinen; in 2007 vijf nieuwe stations.
het aantal directe treinreizen (zonder overstap) blijft de komende jaren gelijk: bijna 75 procent.

de nieuwe dienstregeling 2007 past in de visie benutten en bouwen van het ministerie van v&w en de spoorsector en is het resultaat van intensief overleg tussen consumentenorganisaties, regionale overheden en de spoorsector (prorail, ns, railion en de overige vervoerders). de dienstregeling biedt groeimogelijkheden voor reizigers- en goederenvervoerders en maakt een nog betere en betrouwbaardere dienstverlening op het spoor mogelijk. de dienstregeling 2007 is de opmaat naar meer veranderingen in 2008 en 2009, wanneer de betuweroute en de hogesnelheidslijn volledig operationeel zullen zijn.

ns groep n.v., utrecht handelsregister utrecht 30124358

datum
pagina 2/2

bijlage
in januari heeft ns het ontwerp voor de nieuwe dienstregeling ter advisering bij de consumentenorganisaties in het locov (landelijk overleg consumentbelangen openbaar vervoer) ingediend. de dienstregeling is continu verder verfijnd en verbeterd. op 45 punten zijn verbeteringen aangebracht, zoals: betere aansluitingen in o.a. haarlem, weesp, schiedam, roermond, sittard, nijmegen, eindhoven en venlo; twee spitsuurtreinen toegevoegd tussen schiphol en lelystad; extra sprinters tussen uitgeest en alkmaar in de avonduren; extra sprinters tussen haarlem en zandvoort in de zomer;
betere verdeling over het uur van de vertrektijden van treinen op zes trajecten.

voorstellen voor een alternatieve bediening van zoetermeer en voorburg heeft ns niet overgenomen, omdat deze voor grotere groepen reizigers van verschillende andere stations in de regio grote nadelen met zich meebrengen. de door ns voorgestelde variant biedt namelijk veel reizigers een verdubbeling van reismogelijkheden en/of gelijkblijvende dan wel kortere reistijden.
noot aan de redactie
meer informatie: ns persvoorlichting 030-2357070 ns
ns speelt een belangrijke rol in de mobiliteit van nederland. de onderneming stelt zich ten doel reizigers veilig, op tijd en comfortabel te vervoeren via aantrekkelijke stations. ns is de grootste reizigersvervoerder op het spoor in nederland. hoofddoelstellingen van het beleid zijn: op tijd rijden, informatie verstrekken en service verlenen, bijdragen aan de sociale veiligheid, voldoende vervoerscapaciteit creëren en zorgen voor schone treinen en stations. ns verzorgt in nederland dagelijks met zo'n 5.000 treinritten het vervoer van ruim 1 miljoen reizigers. daarvoor zijn 2800 rijtuigen met 240.000 zitplaatsen beschikbaar. in nederland beheert ns 390 stations. in het verenigd koninkrijk exploiteert dochterbedrijf nedrailways samen met haar britse partner serco twee vervoerconcessies: mersey rail rondom liverpool en northern rail in het noorden van engeland. bijna 25.000 ns medewerkers verzorgen de dienstverlening aan de klanten. het nederlandse spoorwegnet is niet in handen van ns. het beheer van de infrastructuur (rails, seinen, bovenleiding, etc.) en de railverkeersleiding zijn taken van prorail. prorail is tevens verantwoordelijk voor de capaciteitsverdeling op het spoorwegnet tussen de verschillende vervoerders. de inspectie verkeer en waterstaat ziet toe op de spoorwegveiligheid in nederland.


---- --

Deel: ' Nieuwe dienstregeling NS in 2007 '


Lees ook