Gemeente Breda


NIEUWE DIENSTREGELING STADSBUSSEN DEFINITIEF VASTGESTELD

Handhaving van de bezuinigingen op de stadsbussen, een onderzoek naar de mogelijkheden van korting voor Breda-Pashouders op het kleinschalig collectief vervoer, een gewijzigd tarief van ƒ 7,50 voor het kleinschalig collectief vervoer (deeltaxi) voor heel Breda en uitstel van de beslissing over de busroute in Bavel. Dat is in het kort wat het college van B&W besloten heeft als antwoord op de reacties op de beleidsvoornemens voor de nieuwe dienstregeling van de Bredase stadsbussen per 1 januari 2000. Met de wijziging in de dienstregeling bespaart de gemeente ƒ 815.000,- per jaar. De commissie RO geeft op 15 juni haar advies over de nieuwe dienstregeling. De gemeenteraad neemt op 24 juni een definitief besluit.

De kritische reacties op de inkrimping van de busdiensten 's avonds na
21.30 uur en op zondagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur hebben niet geleid tot aanpassingen. Er is een groot financieel tekort in de exploitatiebegroting en daar moet een oplossing voor komen. De inkrimpingen vinden plaats op tijdstippen waarop de minste mensen er nadeel van ondervinden. Dat levert bovendien de minst ongunstige effecten op voor de berekening van de bijdragen van het rijk aan het openbaar vervoer.

Als compensatie voor de teruglopende ritfrequenties op de stadsbuslijnen 's avonds laat en op zondagmorgen wordt het zogeheten collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) in het leven geroepen. Dit betekent dat de al bestaande deeltaxi's die deur-tot-deur vervoer verzorgen, ook door openbaar vervoer reizigers gebruikt kunnen worden. De tarieven hiervan liggen wel beduidend hoger dan bij de gewone stadsbus. Senioren en minder validen kunnen al tegen flinke kortingen gebruik maken van het huidige deeltaxisysteem. Gezien de problemen die kunnen ontstaan voor mensen met lage inkomens, wordt er nu een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om houders van een Breda-Pas ook korting te geven op de CVV-deeltaxi.

De aanpassing van de dienstregeling en vooral de busroute in Bavel hebben tot veel reacties geleid. Deze betroffen niet zozeer het aantal ritten of de vervanging van vaste busritten door CVV op de zeer stille uren. Wel vond de Dorpsraad het CVV-tarief voor ritten tussen Bavel en Breda-stad, namelijk ƒ 10,- te hoog. Na doorrekening van een aantal alternatieve tarieven heeft het college besloten voor het hele gemeentegebied één reizigerstarief van 7,50 in te voeren.

Eveneens naar aanleiding van reacties van de Dorpsraad Bavel is besloten om de rit per reguliere bus van 19.45 uur uit Bavel iets te vervroegen. Dan is er een betere aansluiting op de aanvangstijden van diverse activiteiten in Breda zoals culturele voorstellingen, films, sportwedstrijden, vergaderingen en cursussen.

Tegen de plannen om het westelijk deel van de busroute in Bavel te wijzigen is veel weerstand gerezen. Dit betreft de bewoners die wonen aan de route waar de bus in twee richtingen zou gaan rijden volgens de plannen (nu rijdt de bus via de Haarbeemd en Gageldonk in één richting). Maar ook ouders van kinderen die op de Spindel of de Tourmalijn naar school gaan. Volgens de plannen zou de bus deze scholen bij de Zuster Boomaarsstraat in één richting gaan passeren. Zowel ouders als schoolhoofden zien de veiligheid van de naar school lopende kinderen in gevaar komen. Men wijst er onder andere op dat de verkeersituatie nu al onoverzichtelijk en onveilig is vanwege de vele auto's. Daar zou dan ook een bus bijkomen.

Gezien alle reacties gaat de gemeente eerst verder met overleg voordat een besluit over de route in Bavel wordt genomen. De gemeente wil buslijn 11 van en naar Bavel aantrekkelijker maken door een vervoerkundig betere route in te voeren. De huidige route, waarbij de bus door heel Bavel slechts in één richting rijdt, wordt in het plan aangepast en effectiever gemaakt. Dit gebeurt door de bus in twee richtingen te laten rijden op een deel van de route. Dat bespaart veel reizigers een grote en onnodige omweg. Aanpassing is des te harder nodig, aangezien lijn 11 van alle Bredase buslijnen veruit het slechtste rendement heeft. De kosten zijn hoog en de opbrengsten vallen tegen.

Eerdere maatregelen om dit te verhelpen hebben onvoldoende geholpen. Zo bleek de proef met extra ritten naar Bavel maar gedeeltelijk geslaagd. Alleen de ritten overdag leveren extra reizigers op, waarvan een aanzienlijk deel echter binnen het Breda van voor de herindeling.

Voor de jaren 2000 en 2001 wil het college van B&W tweemaal een half miljoen gulden uittrekken voor allerlei acties ter verbetering van het gebruik van het openbaar vervoer. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan communicatie- en promotie-acties.

Breda, 9 juni 1999

Deel: ' Nieuwe dienstregeling stadsbussen Breda '
Lees ook