Gemeente Gent

<< terug heet van de naald archief zoek

M i n d e r M o b i e l e n C e n t r a l e n e e m t n i e u w e d i e n s t w a g e n i n g e b r u i k

Toen het stadsbestuur in 1989 de werking en coördinatie van de Minder Mobielen Centrale (M.M.C.) te Gent overnam van Taxistop, werd al vlug de noodzaak aangevoeld om - naast het vervoeren van minder mobiele personen door vrijwilligers - ook in te staan voor het vervoer van rolstoelgebruikers.

In eerste instantie werd beroep gedaan op een aangepaste wagen, eigendom van de Rijksuniversiteit Gent.

Op 24 maart 1993 werd door het stadsbestuur een eigen dienstwagen in gebruik genomen om rolstoelgebruikers uit Gent aan de noodzakelijke verplaatsingen te helpen.

Vandaag, ongeveer 7 jaar later, moet deze wagen - mede door zijn grote succes - vervangen worden.

De nieuwe dienstwagen, die uitgerust is met een liftsysteem, is in gebruik genomen.

Het vervoer gebeurt door eigen personeel en is enkel bedoeld voor de Gentse bevolking.

Het is de bedoeling dat rolstoelgebruikers die lid zijn van de dienst M.M.C. en al dan niet volledig afhankelijk zijn van een elektrische rolstoel, vervoer kunnen aanvragen voor bijvoorbeeld ziekenbezoek, familiebezoek, boodschappen of deelname aan socio-culturele activiteiten.

Vervoer voor een doktersconsultatie kan uitzonderlijk indien geen ander vervoer geprogrammeerd staat. Eén dag vooraf krijgt de gebruiker dan bevestiging of het kan of niet.

Het speciaal aangepast rolstoelvervoer is niet mogelijk voor dagelijks ziekenvervoer in het kader van nierdialyse, revalidatie en bestralingen.

Het is ook niet de bedoeling dagdagelijks vervoer te organiseren van personen uit instellingen, schoolvervoer, naar en van het werk, enz...

Eens men lid is kan men beroep doen op de dienstverlening. De Dienst M.M.C. is iedere werkdag geopend tussen 8.30 en 19.30 uur en op
zaterdag tussen 9.30 en 16.30 uur.

De vierde zaterdag van iedere maand is er geen rolstoelvervoer mogelijk.

Bij de inschrijving betaalt men 250 frank (6,20 euro) per kalenderjaar. Gebeurt de inschrijving tussen 1 juli en 31 december, dan betaalt men 125 frank (3,10 euro) lidgeld.

Per afgelegde kilometer wordt 10 frank (0,25 euro) aangerekend. Het volledige traject wordt in rekening gebracht (dus van het Administratief Centrum aan het Woodrow Wilsonplein en terug).

In sommige gevallen wordt wachtgeld aangerekend. Het eerste half uur is steeds gratis.

Per bijkomend uur wordt 100 frank (2,48 euro) in de binnenstad en 200 frank (4,96 euro) buiten Gent aangerekend.

Sedert de Stedelijke Minder Mobielen Centrale in maart 1993 met deze dienstverlening van start ging, deden ruim vierhonderddertig rolstoelgebruikers uit Gent beroep op de dienst.

Samen werden ze ongeveer 3 600 keer vervoerd voor een totaal van 115
000 kilometer.

Informatie

Dienst Sociale Zaken, Dienst Welzijnszorg, Stedelijke Minder Mobielen Centrale, de heer Dirk Van Cauwenberge, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 76 35,

fax (09)266 76 89.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe dienstwagen Minder Mobielen Centrale te Gent '
Lees ook