NEDERLANDS ASTMA FONDS

Nieuwe directeur Astma Fonds

Nieuwe directeur Astma Fonds

Het bestuur van het Nederlands Astma Fonds heeft de heer J.P.M. Zoun (52) benoemd als algemeen directeur van het Astma Fonds in Leusden. Als directeur van Nederlands grootste patientenvereniging met meer dan 50.000 leden, gaat de heer Zoun leiding geven aan 75 professionals. Het Astma Fonds stelt zich ten doel in Nederland de gevolgen van astma, COPD en daarmee verwante ziektebeelden, voor patienten, hun directe omgeving en de samenleving te minimaliseren. Dankzij het werk van 65.000 vrijwilligers en de bijdrage van 600.000 donateurs, kan het Astma Fonds zich al 40 jaar succesvol inzetten voor patienten, door middel van wetenschappelijk onderzoek, zorg, voorlichting en hulp.

De heer Zoun is op dit moment lid van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Eemland te Amersfoort. Hij is daar directeur Patientenzaken. Daarvoor maakte hij deel uit van de Raad van Bestuur van het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk en was hij werkzaam als arts. De heer Zoun start in zijn functie begin mei
1999, gelijktijdig met de start van de collecteweek (3-11 mei) en het 40-jarig jubileum programma van het Astma Fonds.

Niet voor publikatie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M.J.M. Petit, directeur Astma Fonds, telefoon 033 - 4341201.


02 feb 99 13:19

Deel: ' Nieuwe directeur Astma Fonds '
Lees ook