expostbus51


MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

MIN BZK: Nieuwe directeur brandweer en rampenbestrijding

Persbericht ministerie van BZK

9 november 1999

NIEUWE DIRECTEUR BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING BIJ BINNENLANDSE ZAKEN

EN KONINKRIJKSRELATIES

G.A.J.M. (Elie) van Strien (46) wordt directeur Brandweer en Rampenbestrijding op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij volgt op 1 maart 2000 mr. G. (Gerard) Herkemij op, die op 1 januari aanstaande gebruik maakt van flexibel pensioen en uittreden (fpu).

Van Strien is sinds 1992 commandant van de regionale brandweer zuid-oost Noord-Brabant. Daarvoor werkte hij bij de brandweer Tilburg en bij de regionale brandweer Midden-Brabant.

De benoeming van Van Strien vindt plaats in het kader van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Doel van de ABD is het vergroten van de professionaliteit en flexibiliteit van de rijksdienst.

Deel: ' Nieuwe directeur brandweer en rampenbestrijding '
Lees ook