Katholieke Universiteit Brabant

zie ook:

promoties

Drs. Rien Wijnhoven benoemd tot directeur Dienst Economische en Administratieve Zaken

Het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit Brabant heeft drs. Rien Wijnhoven (40) per 1 juni 1999 benoemd tot directeur van de Dienst Economische en Administratieve zaken (DEA) van de KUB. DEA is verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de universiteit. Concreet is de dienst belast met de financieel-economische beleidsvoorbereiding, de ontwikkeling en uitvoering van het informatiebeleid. Ook de financiële-, de studenten- en de personeels- administratie vormen kerntaken van DEA. De dienst telt circa 60 medewerkers.

Rien Wijnhoven studeerde politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar hij in 1985 afstudeerde. Hij was daarna enkele jaren wetenschappelijk onderzoeker aan deze universiteit en trad vervolgens in dienst van de provincie Noord-Brabant als beleids-medewerker Economische Zaken en later projectleider Vernieuwing Financieel Toezicht Gemeenten.
Eind 1996 trad Rien Wijnhoven in dienst van de KUB, waar hij hoofd Planning en Begroting werd, de afdeling die verantwoordelijk is voor de financieel-economische sturing van de universiteit. Drs. Rien Wijnhoven was al - sinds het vertrek van de heer Boudewijn Staffhorst naar de Dienst Bouw- en Huishoudelijke Zaken (thans Dienst Facilitaire Bedrijven geheten) - interim directeur van DEA.

Voor nadere informatie: Voorlichting en Externe Betrekkingen, Maurice Ackermans, tel. 013-4662004.

01-06-1999 KUB

Deel: ' Nieuwe directeur DEA KUB '
Lees ook