Gemeente Eindhoven

nieuws | persberichten

Persbericht: 28 oktober 2001

Nieuwe directeur Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Met ingang van 25 september 2001 is dhr. Joep E.M. Gilissen werkzaam als interim-directeur van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Eindhoven. De heer Gilissen is benoemd voor de duur van 2 jaar. Hij volgt de voormalige directeur op, de heer Dick Riemers, die per 1 augustus de dienst heeft verlaten. De heer Gilissen is belast met alle werkzaamheden behorende bij genoemde functie.

Dhr. Joep Gilissen is voorheen werkzaam geweest binnen het onderwijs, met name Fontys Hogescholen en de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Vanaf 1991 heeft hij zich voornamelijk beziggehouden met fusie-opdrachten

Deel: ' Nieuwe directeur Dienst MO Eindhoven '
Lees ook