Provincie Zuid-Holland

Persbericht

03-03-2003
Nieuwe directeur directie Maatschappij en Bestuur

Per 1 maart is mevrouw Dienke Dekker-Mulder in dienst getreden bij de provincie Zuid-Holland als directeur van de Directie Maatschappij en Bestuur. Zij volgt Marion Gout op die vanaf heden werkzaam is als plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie.

Tijdens haar loopbaan heeft Dienke Dekker al verscheidene functies bekleed bij verschillende overheidsinstellingen. Zo was zij in de afgelopen tien jaar hoofd van de afdeling P&O bij de gemeente Huizen en de provincie Flevoland en hoofd van de afdeling Beleidsontwikkeling en Implementatie bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voordat zij door de provincie werd aangetrokken, was zij in dienst bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als directeur Personeel en Organisatie en waarnemend plaatsvervangend secretaris-generaal.

Deel: ' Nieuwe directeur directie Maatschappij en Bestuur Zuid-Holland '
Lees ook