Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 109
Datum: 16-07-2001

NIEUWE DIRECTEUR-GENERAAL ONDERNEMERSKLIMAAT

De ministerraad heeft besloten om de heer ir. W. (Wim) Korf voor te dragen als directeur-generaal Ondernemersklimaat bij het ministerie van Economische Zaken.
Het betreft een functie in het kader van de Algemene Bestuursdienst. De voordracht werd gedaan door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in overeenstemming met de minister van Economische Zaken.
Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 september a.s.

De heer Korf (49) heeft weg- en waterbouwkunde gestudeerd aan de TU in Delft en is thans werkzaam bij het ministerie van Verkeer & Waterstaat als projectdirecteur Hogesnelheidslijn -Zuid en -Oost.
In zijn nieuwe functie volgt hij drs. M.C. van der Harst op die op 11 juni 2001 voorzitter van Transport en Logistiek Nederland is geworden.

Deel: ' Nieuwe directeur-generaal Ondernemersklimaat '
Lees ook