Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Economische Zaken

Persbericht Ministerraad
13 juli 2001

NIEUWE DIRECTEUR-GENERAAL ONDERNEMERSKLIMAAT

De ministerraad heeft er mee ingestemd om de heer ir. W. (Wim) Korf voor te dragen als directeur- generaal Ondernemersklimaat bij het ministerie van Economische Zaken. Het betreft een functie in het kader van de Algemene Bestuursdienst. De voordracht is gedaan door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met de minister van Economische Zaken. Zijn benoeming gaat in op 1 september 2001.

De heer Korf (49) heeft weg- en waterbouwkunde gestudeerd aan de TU in Delft en is thans werkzaam bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat als projectdirecteur Hogesnelheidslijn -Zuid en -Oost.
In zijn nieuwe functie volgt hij drs. M.C. van der Harst op die op 11 juni 2001 voorzitter van Transport en Logistiek Nederland is geworden.

RVD, 13.07.2001
Deel: ' Nieuwe Directeur-Generaal Ondernemersklimaat '
Lees ook