Gemeente Den Haag


1 september 1999

Nieuwe directeur Haags Ontwikkelingsbedrijf

Met ingang van 1 november a.s. is de heer J.H.R. Bergh benoemd tot directeur van het Haags Ontwikkelingsbedrijf. De heer Bergh studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam en vervulde diverse functies binnen het directoraat-generaal van de Volkshuisvesting van het Ministerie van VROM. Hij was o.a. HID/Inspecteur Volkshuisvesting in de provincies Noord-Holland en Utrecht. Vanaf 1995 vervulde de heer Bergh de functie van directeur Bestuursdienst van dit departement. Onder zijn verantwoordelijkheid kwam o.m de nota Stedelijke Vernieuwing en een nieuwe Huisvestingswet tot stand.

Deel: ' Nieuwe directeur Haags Ontwikkelingsbedrijf '
Lees ook