gemeente maastricht

115 louis prompers nieuwe directeur stadsontwikkeling & grondzaken

21 december 1999

het college van b&w van de gemeente maastricht heeft de heer l.(louis) prompers voorgedragen als enige kandidaat voor de opvolging van scheidend directeur mr. h. smeets (dienst stadsontwikkeling en grondzaken). op 18 januari neemt de gemeenteraad een beslissing. bij een positief besluit gaat de benoeming onmiddellijk in.

de selectiecommissie en twee adviescommissies waren van oordeel dat louis prompers goed past in het gewenste profiel voor de komende jaren. doorslag bij dat oordeel gaven eigenschappen als gedegenheid, stabiliteit, evenwichtigheid, gerichtheid op samenwerking en teamvorming en onderhandelingsvaardigheid. aangezien uit de interne werving een geschikte kandidaat gevonden is, heeft externe werving niet hoeven plaatsvinden.
louis prompers wordt, net als de andere dienstdirecteuren, benoemd in algemene dienst.

louis nicolaas maria joseph prompers (24 mei 1950) werkt sinds 1971 bij de gemeente maastricht. sinds 1990 is hij adjunct-directeur bij de dienst stadsontwikkeling en grondzaken. op directieniveau is hij eindverantwoordelijk voor het gemeentelijk grondbeleid en fungeert hij als controller voor de hele dienst. recente projecten die onder zijn leiding zijn gestart zijn de planontwikkeling geusselt, de dousberg en het bedrijventerrein maastricht-eijsden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe directeur Stadsontwikkeling & Grondzaken Maastricht '
Lees ook