Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

MIN JUST: Nieuwe directeur WODC

A.M.E. Stordiau-van Egmond
070 370 6854

4287
17.02.03

NIEUWE DIRECTEUR WODC

Minister Donner van Justitie heeft prof. dr. F. L.Leeuw benoemd tot directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) bij zijn ministerie. De heer Leeuw volgt dr. P.J.J.M. van Loon op die sinds juli 2001 het WODC als interim-directeur heeft geleid. De heer F(rans) Leeuw (1953) is thans Hoofdinspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs waar hij o. a. verantwoordelijk is voor het hoger onderwijs, evaluatieonderzoek en kennis. Hij is sinds 1992 tevens bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht met als leeropdracht 'Onderzoek van maatschappelijke effecten van overheidsbeleid'.

Hij studeerde in 1976 af in de sociologie aan de Universiteit Utrecht en was van 1976-1978 wetenschappelijk ambtenaar aan die universiteit. Van 1978-1987 was hij universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden.
In 1987 werd hij benoemd tot Directeur Doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer. In 1996 werd hij aangesteld als hoogleraar-directeur bij de Open Universiteit Nederland. In 2000 volgde zijn benoeming tot Hoofdinspecteur Inspectie van het Onderwijs. Hij was tussen 1998 en 2001 President van de Europese beroepsvereniging voor evaluatieonderzoek en is tevens adviseur bij de Wereldbank.


---
18 feb 03 09:13

Deel: ' Nieuwe directeur Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum '
Lees ook