Universiteit van Utrecht


13 januari 1999

Schelleman en Van den Maagdenberg nieuwe directeuren

Aan de Universiteit Utrecht is benoemd tot directeur informatiemanagement drs. P.J. (Peter) Schelleman MBA. Schelleman (1943) is op dit moment al bij de Universiteit Utrecht werkzaam als directeur van de faculteit Letteren, eerder was hij onder meer directeur van de faculteit Wijsbegeerte. Hij studeerde Engels in Utrecht en behaalde zijn MBA aan de Bradford University in Groot Brittannië. Schelleman wordt in deze voor de universiteit nieuwe functie verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van de universitaire strategie op ICT-gebied, het behouden van samenhang in ontwikkelingen op verschillende deelterreinen (ICT in het onderwijs, wetenschappelijk en bestuurlijke informatievoorziening, administratieve systemen, in- en externe digitale communicatie, technische infrastructuur). Verdere taken zijn onder meer het beoordelen en adviseren over investerings-beslissingen, het formuleren van het informatiebeleid (standaarden, gemeenschappelijke infrastructuur) en het managen van universitaire uitbestedings-contracten.

Tevens is aan de Universiteit Utrecht benoemd tot directeur onderzoek mevrouw drs. G.J.M. (Frida) van den Maagdenberg. Van den Maagdenberg (1961) is momenteel directeur van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU). Daarvoor was zij onder meer secretaris van de faculteit der Economische Wetenschappen bij de KU Brabant en hoofd onderwijs, onderzoek- en studentenzaken bij de faculteit Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam.
Zij studeerde Slavische talen en Rechten in Utrecht. De directeur onderzoek is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van de onderzoekstrategie van de Universiteit Utrecht (onder meer diepte- en breedtestrategie, strategische allianties met bedrijven, kennisexploitatie, etc).

Van den Maagdenberg volgt drs. C.M.A. van Rosmalen op, die per 1 januari voorzitter is van het College van Bestuur van het ROC Oost-Nederland. De nieuwe directeur onderwijs treedt per 1 april a.s. in dienst.

Voorlichter Joop Kessels: 030 253 44 77

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Nieuwe directeuren benoemd aan Universiteit Utrecht '
Lees ook