MARKGRAAF B.V.

Nieuwe Directie merkenbureau Markgraaf

Nieuwe Directie merkenbureau Markgraaf

NIEUWE DIRECTIE MARKGRAAF BV

Eric H. Bakker (44) is benoemd tot algemeen directeur van Markgraaf B.V., het in Amsterdam gevestigde bureau voor de bescherming van merken. De directie van Markgraaf B.V. wordt uitgebreid met adjunct directeur mr drs Gilles E.A.L. Rubens (38).

Mede als gevolg van de uitbreiding van ons bedrijf met ondernemingen in Arnhem, Engeland en Frankrijk is besloten om een holding op te richten, die de bestaande ondernemingen en eventuele toekomstige acquisities zal superviseren. Markgraaf Holding wordt in Amsterdam gevestigd en de heer mr Paul R. de Vlam (55), tot dusverre algemeen directeur van Markgraaf B.V., is benoemd tot directeur van de nieuwe holdingmaatschappij.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Theo Visser, hoofd marketing Markgraaf BV,
tel. 020.5641323, of Carla Heldens, medew. marketing, tel. 020-5651335


11 feb 99 17:38

Deel: ' Nieuwe directie merkenbureau Markgraaf '
Lees ook