ARAG RECHTSBIJSTAND

NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER BIJ ARAG

NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER BIJ ARAG

Per 1 september 1999 zal de heer M.A.A. (Marc) van Erven (40) de heer mr. P.F. (Paul) Heuperman opvolgen als directievoorzitter bij ARAG Rechtsbijstand in Leusden. De heer Van Erven is afkomstig van IAK B.V. in Eindhoven, waar hij als adjunct-directeur verantwoordelijk was voor de sector personal benefits. Voordien heeft hij bij Interpolis diverse management functies vervuld.

De heer mr. P. F. Heuperman was vanaf 1991 directeur en van 1993 tot heden directievoorzitter bij ARAG Nederland. Per 1 januari 1999 is hij benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het ARAG moederbedrijf ARAG Rechtsschutz in Duitsland. Per 1 september 1999 wordt hij de voorzitter van de Raad van Commissarissen van ARAG Nederland. Op die manier blijft hij nauw betrokken bij de activiteiten van de Nederlandse vestiging.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: ARAG Rechtsbijstand
de heer H. Bartels / directiesecretaris
Telefoon: (033) 4 342 285.

Beeldmateriaal van de heer M.A.A. van Erven kunt u opvragen bij Kramer & Staal. Tel. (033) 4 558 778.

03 aug 99 16:56

Deel: ' Nieuwe directievoorzitter bij ARAG '
Lees ook