Nieuwe donorcampagne voor moslims


WOERDEN, 20070612 -- Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) heeft speciaal voor de Turkse en Marokkaanse doelgroep een donorcampagne ontwikkeld die afgelopen week is gestart.

In de campagne wordt de doelgroep op verschillende manieren genformeerd over orgaandonatie. Er zijn flyers en posters ontwikkeld met een levensbeschouwelijke insteek. Deze flyers en posters zijn verspreid op locaties waar de doelgroepen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast worden er advertorials geplaatst in Turkse en Marokkaanse bladen. Ook internet wordt ingezet bij de campagne. De website www.donorvoorlichting.nl is uitgebreid met een onderdeel `Islam en orgaandonatie', en er worden regelmatig banners geplaatst op diverse Turkse en Marokkaanse websites.

Deze activiteiten volgen op initiatieven van NIGZ-Donorvoorlichting, waarbij met uiteenlopende Marokkaanse en Turkse organisaties werd overlegd. Op een speciaal daartoe georganiseerd symposium "Islam en orgaandonatie in Nederland" in 2006 werd met religieuze leiders en vooraanstaande moslimgeleerden een verklaring opgesteld. De kern van die verklaring luidde dat er, indien wordt voldaan aan een aantal eisen, vanuit de islam geen belemmeringen bestaan tegen orgaandonatie.

Grote bewustwording, relatief weinig registraties
Meer dan 80% van de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen heeft wel eens gehoord van orgaandonatie. Op de vraag of men in het donorregister als donor staat ingeschreven, antwoordt 4% van de Marokkanen, 8% van de Turken, 13% van de Surinamers en 13% van de Antillianen positief. Deze cijfers liggen beneden de landelijke registratiecijfers van het donorregister. In totaal staat bijna 40% van de totale bevolking van 18 jaar en ouder in het donorregister ingeschreven, waarvan weer bijna 60% als donor.

Deze resultaten blijken uit onderzoek dat in opdracht van het NIGZ door MCA Communicatie is uitgevoerd onder een representatieve groep Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen van 15 jaar en ouder (peiling april/mei 2007). Dit onderzoek maakt deel uit van de landelijke campagne die NIGZ-Donorvoorlichting voert onder moslims in Nederland.

Eenzelfde onderzoek is ook in 2005 uitgevoerd. Opvallend is dat de groep die `nee' antwoordt op de vraag of men na overlijden orgaandonor zou willen zijn, onder zowel Turken als Marokkanen is toegenomen. Bij Surinamers en Antillianen is de groep nee-zeggers juist afgenomen ten opzichte van 2005. Daar staat tegenover dat ook het aantal ja-zeggers onder Surinamers en Antillianen in 2007 ten opzichte van 2005 is afgenomen. Een relatief grotere groep dan enkele jaren geleden twijfelt over een keuze.


Deel: ' Nieuwe donorcampagne voor moslims '
Lees ook