Ministerie van VWS

4-MTA verboden

Donderdag 10 februari 2000, persbericht nummer 11

Minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de nieuwe drug 4-MTA onder het regime van de Opiumwet gebracht. Dit betekent dat in- en uitvoer, productie, handel, distributie, vervoer en aanwezig hebben van 4-MTA verboden is. 4-MTA is een XTC-achtig middel dat een vredig gevoel oproept, gecombineerd met een stimulerend effect. Een neveneffect is misselijkheid. Verkeersdeelname is riskant, net als andere activiteiten die alertheid vereisen. Vergeleken met XTC laat het effect van 4-MTA langer op zich wachten, maar het uiteindelijke effect is heftiger, en daarmee ook de risicos van de genoemde neveneffecten. Doordat het effect langer op zich laat wachten, kunnen gebruikers geneigd zijn meerdere tabletten in te nemen. Hierdoor ontstaat het risico van overdosering.

De minister heeft hiertoe besloten op advies van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM). In het CAM zitten vertegenwoordigers van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie, en een aantal onafhankelijke deskundigen. Het CAM heeft 4-MTA beoordeeld op risicos voor de volksgezondheid, openbare orde en de bestrijding van de criminaliteit.

Overigens heeft medio september vorig jaar ook de Raad van de Europese Unie 4-MTA al verboden.

Deel: ' Nieuwe drug 4-MTA verboden '
Lees ook