Landelijke Huisartsen Vereniging

Nieuwe editie 'Diagnostisch Kompas'

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) geeft op 26 februari de derde editie van het Diagnostisch Kompas uit. Het Kompas moet bijdragen tot rationeel en doelmatig gebruik van aanvullende diagnostiek en het boekwerk is bedoeld voor artsen die betrokken zijn bij de diagnostiek en de beoefenaren van diagnostische specialismen. Het boek wordt ook door studenten geneeskunde gebruikt als leidraad bij de studie.

Het eerste deel, 'Klinische probleemstellingen', is in deze derde editie zoveel mogelijk geschreven volgens het principe van 'evidence-based medicine'. Dit deel is namens de wetenschappelijke verenigingen door externe deskundigen beoordeeld. De testbeschrijvingen in het tweede deel, de 'Addenda', zijn bijgewerkt en herschreven. Nieuw is dat een aantal tests is toegevoegd en dat alle tests volgens een zelfde stramien worden weergegeven. De inhoud van de Addenda wordt door de wetenschappelijke verenigingen onderschreven.
Het Diagnostisch Kompas zal na 26 februari aan alle praktiserende artsen en beoefenaren van diagnostische specialismen in Nederland worden toegestuurd. Het is een breed gedragen geactualiseerd boekwerk, toegesneden op de dagelijkse praktijk. Het CVZ gaat ervan uit dat deze gereviseerde, aangevulde en door de wetenschappelijke verenigingen onderschreven uitgave aan doelmatig gebruik van de aanvullende diagnostiek zal bijdragen.

Nieuw verzekeringspakket van OLMA voorkomt dubbele dekking en biedt de arts talloze voordelen.

Vademecum op cd-rom

Het 'Vademecum 2003' met 50 herziene en nieuwe KNMG publicaties. Gratis bij Medisch Contact nr. 5, 31 januari.

Muurkrant OnLine:

De Muurkrant
vraagt uw reactie:

Wiegel wil de huisarts uit het ziekenfonds-pakket. Wat wilt u Wiegel melden?

of reageer op elk ander actueel thema Klik hier om een bijdrage te leveren.

Blik in de toekomst....
(vorige polls klik hier). Verwachting van HAIO's: Wat bent u 3 jaar n· uw registratie als huisarts?
(_) gevestigd, full time
(_) gevestigd, part time
(_) in loondienst, full time
(_) in loondienst, part time
stem bekijk score

Goed Nieuws

Goed nieuws
van de huisarts
De redactie van LHV.NL presenteert geslaagde projecten van de huisarts. Het zijn immers vaak de huisartsen zelf die problemen in de zorg creatief oplossen.

Wilt u uw project of activiteit ook melden: klik hier en lever uw tekst of informatie aan. Zodra een aantal projecten beschreven is verschijnen ze hier.

Deel: ' Nieuwe editie 'Diagnostisch Kompas' '
Lees ook